WA ZEEDE GIJ DÈÈR? PUBLIKATIES BETREFFENDE BERGEN OP ZOOM Zo schijnt men indertijd in de hoogte bij „den Onderstal" onder Woensdrecht waar de firma Carpentier en Jacops een leemgroeve had, enige malen juist boven de leem- lagen grote platte stenen te hebben gevonden die kleine aardewerk potjes bedekten gevuld met een zwarte substantie. Enkele van die potjes zijn in de aardewerkcollec tie van het Gemeente Museum van Bergen op Zoom opgenomen. Ze hebben een zeer geëigende vorm en hun samenstelling doet slechts een ouderdom van enkele honderden jaren vermoeden terwijl de omstandigheden waaronder ze werden ge vonden een hogere ouderdom veronderstellen. K. v. d. Watering. TUSSEN HETE VUREN (een uitgave van het Zuidelijk Historisch Contact 1970), is een tweedelig standaardwerk geworden, dat uitvoerig en rijk gedocumenteerd de geschiedenis van de Bergse Potmakers behandelt. Corneel Slootmans publiceerde de archiefgegevens, die betrekking hebben op de economische en sociale aspec ten van het ambacht. Bergen op Zoom is op dit gebied de enige stad in de Neder landen, die over zulke oude gegevens beschikt met imponerende continuiteit. (1400- 1925). Kees van de Watering verzorgde de genealogie van Bergen op Zoomse pot- bakkersfamilies tussen 1600 en 1800. Louis Wijs behandelde de techniek en pro ducten van de potmakers. Voor ieder, die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Bergen op Zoom of in de geschiedenis van het volksaardewerk een onmisbaar boek. Bovenvermeld driemanschap betonen wij gaarne hulde. Zij wisten een zware taak prachtig te realiseren. Voor bodemonderzoekers, die al jaren lang de potbakkers vanuit hun artefacten benaderen, vormen de archief gegevens welkome middelen bij het dateren en interpreteren van Bergs aardewerk. De vormgeschiedenis van het Bergse aardewerk moet nog geschreven worden. Van de Andenne- en Brunssem-Schinveld-ceramiek is dat reeds gebeurd. Ook Aarden burg vordert goed. Wat Bergen op Zoom betreft, wacht de ceramistenwereld nog veel boeiends. Dat zal echter slechts goed kunnen gebeuren, wanneer men bereid is de reeds talrijke, verzamelde gegevens op dit gebied bijeen te Drengen. W. VAN HAM publiceerde in het jaarboek De Gulden Roos (1971) een boeiende ver handeling over de geneeskunst te Bergen op Zoom. Exemplaren van deze verhandeling zijn te verkrijgen in het Markiezenhof te Bergen op Zoom, alwaar bij gelegenheid van een expositie van medische attributen het artikel van dhr. van Ham als zelfstandige brochure werd uitgegeven, 3,50). 198 Een geieiwinkel een winkel waar gleiersgoed, een soort fijn aardewerk met glazuur verkocht werd. Hij kwam kwaksuis binnen kwam onverwacht binnen, (kwansuis; Edde meschient 'n stukske sukelaat heb je misschien 'n stukje chocolade Gif da mar an d'n bulleboer geef dat maar aan de voddenkoopman. 'n Persessie meej. manekes 'n Processie met maagdekes. M'n lozie lopt achter mijn horloge loopt achter. Moeste mijn g'ad ebbe Moet je mij hebben 'n End loerd 'n stuk leverworst. Muske belien beilentrekken. Da d'ebbe zuliie gedaan dat hebben zij daar gedaan. Das ter echt eentje uit de vijfde wijk Niet veel zaaks i Sakkerjuu Akkejuu Verbastering van Sacré Dieu. Bijnaam van een Bergenaar die te pas en te onpas sakkerjuu zei. De s vergat hij uit te spreken. Sapperestie nog aan toe toch Dreigende uitroep met verbastering van „ca persiste", dat dringt. Een igt een eg Een kruiwagen meej biedurkes een kruiwagen met losse opstaande zijkanten. Melk klissen verse melk door een doek in de melkemmer gieten. 'k Zijn over 'n ketier terug Ik ben over een kwartier terug. Amme die j'emme dan emme I Als we die hemden dan hebben. 199

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 103