meer dan een kwart eeuw een begrip NOTITIES OVER HET GILD VAN ST. SEBASTIAAN TE BERGEN OP ZOOM In een aantekeningenschrift van de hand van de heer Adr. Disco, mijn teken leraar, trof ik een aantal notities betreffende het gilde van Sint Sebastiaan te Bergen op Zoom. Het is een boeiende reeks van gegevens die wellicht in dit blad een waardige plaats kunnen krijgen. De tekst is letterlijk uit het schrift overgenomen. De heer Disco schrijft: „Van de gilden te Bergen op Zoom bestaat alleen nog het gild van St. Sebas tiaan. Hij had zijn gildekamers in „In de Pelikaan", waar nu het Juvenaat staat. En St. Ambrosius in een herberg van Jaspers thans bewoond door van Dongen (De Ketel) laatst verplaatst naar Borghouts. Het koningsschieten vond plaats op de wip, die van St. Ambrosius links, die van St. Sebastiaan rechts, aan deze zijde van de Stalenbrug op het landgoed van de heer J. Brogtrop. Het laatst dat er op de wip naar de vogel geschoten is was in 1905. toen de heer F. Lodewijks als laatste koning werd uitgeroepen. Zijn schild aan het span luidt als volgt: Als Koning ben ik uitverkoren Dit heeft een ieder kunnen horen Want ik schoot met mijn geweer Den eersten keer den vogel neer Dat was voorwaar een mooie kans Als koopman ben ik ook wat mans En bij het bier en de gezelligheid Raken wij nooit onze zinnen kwijt En aan het St. Sebastiaansgild Offer ik dit mooie zilveren schild Nieuw Borgvliet bij Bergen op Zoom 22 augustus 1915 (Ik vraag me af of dit laatste jaartal dan niet 1905 moet zijn). De heer Disco vermeldt, dat de Koningsketen van St. Sebastiaan bestaat uit 6 spangen en 6 adelaars en werd in 1889 gegraveerd door Edward de Bie te Antwerpen. Het vaandel is van 1845 en heeft St. Sebastiaan als middenfiguur, daarnaast de Patrones der Stad St. Gertrudis en het stadswapen. In het ko- ninginne- of vrouwenvaandel is St. Sebastiaan niet meer te herkennen. 19

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 12