Pijpaarden beeldjes Een oud landsknechtliedje Een pijpaarden beeldje, groot ca 4 cm, sterk afgesleten werd te Bergen op Zoom ge vonden door J. Weyts jr., bij het graver, in de kelder van zijn ouderlijke woning, Lieve Vrouwestraat, no. 38. Eenzelfde exemplaar, geheel onbeschadigd, bevindt zich in het Bredase Bisschopp. Museum. Het is de afbeelding van een naakt jongetje, (Christuskind dat om de hals een kra lensnoer met kruis heeft (Spaanse Rozenkrans en in de linkerhand een wereldbol letje met kruisje. Het beeldje te Breda staat gedateerd op 1500. In verband met de iconografie van de jeugdige Christusgestalte is het wellicht nuttig te verwijzen naar een Christus-afbeelding, voorkomend op het lemmet van een mes, gevonden te Axel. Deze tekening van Christus als jongetje gelijkt sprekend op die van de pijpaarden beeldjes uit Bergen op Zoom en Breda. Op het 'emmet komt bovendien volgende tekst voor„Versijnt eer Ghij Beegint" waaronder het jaartal 1586, en „In Liefde altijt Geetrouw". Aan de andere zijde staat „Maiken Jansens van Sten- berghen". In het blad „Brabants Heem" (nov.-dec.) 1968 schreef Drs. W. v. Knippenberg over de pijpaarden vondsten te Bergen op Zoom. Bij wijze van aanvullende documentatie plaatsen we enkele afbeeldingen van genoemd pijpaarden beeldje. De Heer Huffmeyer is de gelukkige bezitter van een fragment van een 15e eeuws Madonnabeeldje. De Madonna draagt het kind op de linkerarm, (zie fotoafb.). Op 'n aspergeveld aan de Wouwseweg werd in 1967 een fragment van 'n laat-gotisch pijpaarden beeldje gevonden, dat een scherpe, plastische werking bezat. Dit speci men is verdwenen tijdens een voorjaarsschoonmaak ten huize van de jeugdige vinder. Zie Berichten v. d. R.O.B. jaargang 17, 1967, plaat XV. 236 Het Bergen op Zooms zangkoor „Laus Deo" onder leiding van Frits de Groot nam op 18 juli 1954 te Antwerpen deel aan het 17e Vlaams Nationaal Zangfeest, dat gehouden werd in het Sportpaleis aldaar. Zij zongen daar o.m. een lied, getiteld „Het Vendel", bewerkt door Wies Pée. Dit 4-stemmig gezongen lied lijkt van origine een oud-lied te zijn en vermoedelijk ver taald uit het Duits. De heer Frits de Groot danken wij voor het toezenden van de tekst. In een der volgen de nummers hopen wij op dit lied nader terug te komen. HET VENDEL Het vendel moet marcheren, Want Vlaandren is in nood. Sint Joris, geef ons kleren, Geef ons soldij en brood Dat wij geen koude lijden Geeft ons de boer zijn wijn, Zijn wolhemd en zijn duiten Dat kan geen zonde zijn Marcheer, landsknecht, marcheer l Wij slikken stof bij 't wandlen, Verstomd zijn lied en lach; De keizer slikt heel Vlaandren Hij heeft een sterke maag I Hij denkt al onder 't kauwen Aan nieuwe roem en eer. Thuis weent een blonde vrouwe Als ik niet wederkeer. Marcheer, landsknecht, marcheer De tamboer slaat parade. Sint Joris, sterke held, Bescherm ons in genade, Het vendel trekt te veld. De pijper wil niet fluiten Wij trekken stil en stom Over die groene heide Opwaarts naar BERG op ZOOM. Marcheer, landsknecht, marcheer I 237

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 122