Bijdrage aan de vormgeschiedenis van het Bergse aardewerk Voor de geschiedenis van het Bergse aardewerk is de Fortuinstraat alhier van groot belang. Het verdient alle aanbeveling om, wanneer deze straat wordt opengelegd, zo veel mogelijk aardewerkfragmenten (en fragmentjes) te verzamelen. Op een diepte van 85 cm zit men al in de middeleeuwse leeflaag. Wanneer gegraven wordt tot bijna dub bele diepte, is het te verwachten, dat er unieke stukken naar boven komen. Ik heb in de afgelopen maand oktober, tijdens graafwerkzaamheden, zoveel mogelijk scherfjes bijeengezocht. Daar er gewerkt wordt aan de samenstelling van de vormgeschiedenis van het Bergen op Zooms aardewerk, heb ik de belangrijkste fragmenten getekend en 254 opgemeten. Het zijn randprofielen van potten en kannen. Aan randprofielen valt heel veel af te leiden: Stijlinvloeden, leeftijd, glazuurtechnieck etc. De meeste fragmenten zijn resten van 13e- en 14e eeuws Bergs aardewerk. Ik baseer deze uitspraak op de vormtypes van kannen en potten, welke in 1965 gevonden wer den in de stortlaag van Bergs aardewerk welke zich bevindt op het terrein van de Fa. Margadant aan de NZ. Haven. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de twee eerstgenoemde scherven no. y en z. Zij vertonen overeenkomst met potscherven, tevoorschijn gekomen tijdens de verbouwing in 1966 van de firma Janssen, Fortuin straat. Daar bevond zich een brandlaag waarin bovenvermeld type leemkleurige pot scherven in ongebakken toestand werden aangetroffen. Fons Gieles '72 Volgt een korte beschrijving van de belangrijkste randfragmenten: y. Leemkleurig; z. Leemkleurig; k. blauwgrijs; I. blauwgrijs; m. blauwgrijs; n. blauwgrijs; u. roodbakkend; v. blauwgrijs; c c'; blauwgrijs; o. roodbakkend; p. blauwgrijs; q. roodbakkend; r. blauwgrijs; s. blauwgrijs; met zeldzaam voorkomend ingesneden randprofiel. diam. bu.w. 10 cm. rand met kleinere opstaande rand, zoals voorkomt bij aardewerk uit Doorenstad. diam. bu.w. 12 cm. aanzet oor aanwezig; hoog op de rand aangezet. vlakke bovenrand. randfragment. randfragment. randfragment. fragment van geribbelde hals van kan; bruin loodglazuur dat ten gevolge van te hoge temperatuur is gaan „blazen", vermoedelijk misbaksel. rand met hals fragment waarop loodglazuur dat is gestrooid, diam. 9 cm. sporen strooi-glazuur; halsfragment van kan met rolrond oor; diam. hals 9 cm. kleine halsopening, kleine halsopening. a. blauwgrijs; randfragment van kogelpot met lensvormige bodem. diam. bw. 11 cm. vermoedelijk misbaksel. b. roodbakkend randfragment; halsopening bu.w. diam. 15 cm. vermoedelijk mis baksel. ongeglaz. randfragment. dikwandig randfragment. diam. bu.w. halsopening 10,5 cm. vermoedelijk kogelpot. diam. bu.w. 11 cm. g. roodbakkend; diam. bu.w. 20 cm. h. roodbakkende schaal; glazuursporen; diam. 28 cm. i. blauwgrijs; j. blauwgrijs; x. blauwgrijs; bolvormige pot met lensvormige bodem, diam. hals 16,5 cm; bu.w. hoogte 19 cm. w. blauwgrijs; d. bruingrijs e. leemgrijs; f. blauwgrijs; 255

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 131