Vertikaal: 1deel Halsterseweg- Burg. Stuylemeyerlaan 2. aan beide zijde v. d. Vissershaven 3. Noord-Zijde (bij de haven) 4. deel van de Stoelematstraat 5. deel van de Potterstraat 6. Scholiersberg 7. Wijngaardstraat 8. St. Catharinaplein 9. Minderbroederstraat- Blauwehandstraat 10. de van de Rijtstraat 11. St. Annastraat 12. Grote Markt-begin Hoogstraat 13. Bosstraat-Antwerpsestraat 14. deel van de Moerstraatsebaan 15. Papaverstraat 16. deel van de Esdoornstraat 17. deel van de Jacob Obrecht laan 18. deel van de Zwarte weg 19. Plein XIII (oostelijke begrenzing) 20. Emmaplein 21. Korenmarkt 22. deel van de Scheldelaan 23. van Dedemdwarsstraat 24. deel van de Vondellaan 25. Flueele Broekstraat 26. Pastoor Jutenlaan 27. deel van de Antwerpsestraatweg 28. deel van de Oude-Huybergsebaan 29. deel van de Prins Bernardlaan 30. Herman Leusstraat 31. Lourdes plein 32. deel van de Vlierstraat 33. oostelijke begrenzing Volkspark 34. vele kruispunten en hoekpunten niet nader met naam aan te duiden wegen In de omgeving van de spoorlijn en met name bij het station zijn de sporen van de quadrangulatie verdwenen. Opvallend is de verdichting in de huidige binnenstad. De rechthoekige structuur van de Frankische nederzetting, die Slootmans beschrijft in zijn: .Bergen op Zoom: Een stad als een huis", 1966 pag 13, kan zich volgens mij ontwikkeld hebben uit een ouder Romeins patroon. Immers de oostelijke zijde van Slootmans Frankische rechthoek wordt gevormd door de Minderbroederstraat-Blauwe- handstraat. Deze straten liggen in eikaars verlengde en passen op de bewerkte stads plattegrond in een systeem van Romeinse vierkantsmeting. Bovendien liggen de Min- derbroederstraat-Blauwehandstraat-deel van de Jacob Obrecht laan-deel van de Zwar te weg-begin van de Oud-Huybergsebaan op één en dezelfde lijn. 1 actus westelijk van deze lijn vindt men: Zuivelpiein, hoek Wassenaarstraat met de Burg. van Hasseltstraat. 2 actus westelijk: kruising van de Glacisstraat met de Obrechtlaan. 3 actus westelijk: Wijngaardstraat, - oostelijke begrenzing van het St. Catharinaplein - kruising Kerkstraat met de Koevoetstraat - deel van de Vondellaan. 4 actus westelijk: St. Catharinaplein - grens van een gebouw, - kruising van de Olympialaan met de Marathonstraat. 5 actus westelijk: Scholiersberg, - Grote Markt, - begin Hoogstraat. 6 actus westelijk: deel Burg. Stuylemeyerlaan, - St. Annastraat, - Grote Markt, - van Dedemdwarsstraat (Ravelijn Dedem), - oostzijde Plein XIII. 7 actus westelijk: deel Halsterseweg, - Burg. Stuylemeyerlaan (west), - oudste deel van het Markiezenhof, - kruising van de Penstraat met de Bosstraat, - deel van de Antwerpsestraatweg (tussen Abraham de Haanstraat en de Achillesstraat). 8 actus westelijk: Beursplein, - kruising Steenbergsestraat met de Lieve Vrouwestr., - de Bosstraat - (Bospoort) - Antwerpsestraat, - kruising van de Antwerpsestraat weg met de P. C. Hooftstraat. 9 actus westelijk: Potterstraat. 10 actus westelijk: kruising Koepelstraat met de Coehoornstraat, - hoek Roskamstraat met de Lindebaan en de hoek in de Augustalaan. 11 actus westelijk: kruising van de Glacisstraat met de Antwerpsestraat. 12 actus westelijk: kruising Lieve Vrouwestraat met de Londonstraat, - Flueele Broek straat, - kruising Belvederestraat met de Koepelstraat, - kruising Glymesstraat met de Auvergnestraat, - kruising Zuid-Singel met de Koning Willem I straat, - brede gedeelte van de Burg. de Roocklaan. 13 actus westelijk: deel van de Stoelematstraat, - kruising Prinses Beatrixlaan met de Prins Bernardlaan en de kruising van de Koepelstraat met de Koepeldwarsstraat. 14 actus westelijk 15 actus westelijk 16 actus westelijk 17 actus westelijk 18 actus westelijk 19 actus westelijk 20 actus westelijk kruising Coehoornstraat met de Zuid-West-Singel. Spui - Prins Bernardlaan (gedeeltelijk), oostgrens van het Emmaplein. Geertruidaplein, - Lourdesplein, - Emmaplein. west-grens Emmaplein. grens van een gebouw in Oud Borgyliet. kruispunt van de Pastoor van Eekelenstraat met de Borgvlietse- dreef, - kruising van de Lekstraat met de Maaslaan. 21 actus westelijk 22 actus westelijk 23 actus westelijk kruispunt Heinsiusstraat met de Steinstraat. kruispunt Waalstraat met de Rijnlaan, - Noord-Zijde, kruising Borgvlietse Dreef met de van Hogendorpstraat, - Prinses Beatrixlaan met de Casper Fagellaan. 24 actus westelijk: de oostelijke begrenzing van de Vissershaven. 25 actus westelijk: de westelijke grens van de Vissershaven, - kruising Borgvlietse- Dreef, - kruising van de Jacob Catslaan met het Beneden Baantje. 26 actus westelijk: niets. 27 actus westelijk: niets. 28 actus westelijk: kruising Buyslaan met de van der Heimstraat, - hoek Rijnlaan met de IJsellaan. 29 actus westelijk: kruising van de Vechtstraat met de Scheldelaan. 30 actus westelijk: deel van de Scheldelaan. En 1 actus oostelijk van de Minderbroederstraat - Blauwehandstraat vindt men: hoek van de van Overstratenlaan met de Noordsingel. 2 actus oostelijk: hoek van de Pastoor Lancrietstraat met de Kettingstraat. 3 actus oostelijk: Korenmarkt, - kruising Wassenaarstraat met de Meeussenstraat, - kruising Spoorstraat met de Balsebaan, - Pastoor Jutenlaan. 4 actus oostelijk: Korenbeurs. 5 actus oostelijk: van de Rijtstraat, - kruising Balsebaan met de Maritsstraat, - een bocht in de Karei Doormanstraat en in de Jan van Bijnenstraat. 6 actus oostelijk: hoek Ravelijn - kruising Bredasestraat met de Sationsstraat. 7 actus oostelijk: kruising van de Williamstraat met de Arnoldus Asselbergstraat, - einde van de Zuid-Oost-Singel, - hoek Kastanjelaan met de Ganzerikstraat, - krui sing van de Karei Doormanstraat met de Walcheren straat. 8 actus oostelijk: kruising van de Walcheren straat met de Rooseveltlaan en de Her man Leusstraat. 9 actus oostelijk: westzijde Volkspark, - kruising Bradesestraat met de Oude Stati onsweg, - Stationsplein. 10 actus oostelijk: westzijde Volksparkvijver, - kruising Zilverschoonplein met de Balse baan. 11 actus oostelijk: hoek Piusplein. 12 actus oostelijk: hoek Kastanjelaan - Piusplein. 13 actus oostelijk: Z.O. grens van het Volkspark. 14 actus oostelijk: oosteinde van de Volkspark. 15 actus oostelijk: kruising Bredasestraat met de Wouwsestraat. 16 actus oostelijk: kruising Gentiaanstraat, met de Leeuwenbekstraat. 17 actus oostelijk: deel van de Lorkstraat. 10 actus oostelijk: baan. 11 actus oostelijk 12 actus oostelijk 13 actus oostelijk 14 actus oostelijk 15 actus oostelijk 16 actus oostelijk 17 actus oostelijk

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 136