7 actus noordelijk: deel van de Beethovenlaan. 8 actus noordelijk: deel van de Westerboulevard. 9 actus noordelijk: niets. 10 actus noordelijk: hoek Halsterseweg met Noordzijde Zoom. 11 actus noordelijk: deel van de Rozenstraat. 12 actus noordelijk: niets. 13 actus noordelijk: niets. 14 actus noordelijk: deel van de Buiten Haven en de Asterstraat. 15 actus noordelijk: knik in de Halsterseweg. Quadrangulatiesporen tussen Schelde en Roosendaalsche Vliet Het quadrangulatiepatroon, dat wij vonden te Bergen op Zoom kan men op de kaarten in de bijlage vervolgen in het gehele gebied tussen Schelde en Roosendaalsche Vliet. Met name in het gebied zuidelijk van Steenbergen treedt een zekere verdichting op. Op de twee kaartfragmenten, die betrekking hebben op het grondgebied van de ge meente Steenbergen ziet men de quadrangulatie van zuid naar noord vervagen. Het zijn uiteindelijk nog slechts kruisingen en hoekpunten, die in het systeem passen. Quadrangulatiesporen tussen Putte en Antwerpen Men vindt twee systemen. Het westelijke was tot Wilmaarsdonk te volgen. De kaart, die ik gebruikte (1914) was in een te slechte staat om verder te gaan. Een groot deel van de weg Antwerpen-Capellen-Ertbrand-Putte past in het oostelijke patroon, dat tot Maria ter Heide was te vervolgen. Quadrangulatiesporen oostelijk van de Roosendaalsche Vliet Vooral in het gebied noordoostelijk van Roosendaal vond ik een grote verdichting. Mogelijk is in de Rucphensche en Langendijksche Heide door de verstuivingen en de moernering het patroon verloren gegaan. Quadrangulatiesporen oostelijk en westelijk van de weg Zundert-Rijsbergen-Princenhage Oostelijk: De richting van het quadrangulatiesysteem is weer duidelijk bepaald door de morfologie (dekzandruggen). Bovengenoemde weg loopt over de Rijsbergse dek- zandrug en past bijna geheel in het systeem. De Aa of Weerijs heeft ongeveer dezelf de richting. Het systeem schijnt in het oosten te worden begrensd door de Mark. Westelijk: Westelijk van genoemde weg d.w.z. westelijk van de Rijsbergse dekzand- rug vindt men een quadrangulatiepatroon met een andere richting. Hier wordt het sy steem bepaald door de (w) ZW - (O) NO gerichte Laatglaciale dekzandruggen. De hierbij behorende (W) ZW - (O) NO gerichte afwatering past in het systeem m.a.w. deze beken zijn geen grens voor het gevonden quadrangulatiepatroon. Quadrangulatiesporen noordelijk van Breda Zowel te Teteringen als te Made vond ik enige sporen. De westgrens van het systeem te Teteringen ligt bij de Vught (dus eigenlijk de Mark). De quadrangulatie oostelijk en westelijk van de weg Zundert-Rijsbergen te Teteringen en Made zouden een aanwijzing kunnen zijn voor een Romeinse weg Zundert-Raamsdonk. Losse muntvondsten te Rijs- bergen en Breda en de Romeinse wijsteen te Tigelt (bij Rijsbergen) geven aan deze hypothese enige steun. Quadrangulatiesporen oostelijk van de Mark Op een fragment van een topografische kaart 1 25.000 vindt men oostelijk van de weg Meerle-Strijbeek-Nieuw-Ginneken enige sporen. De Heistraat is er een belangrijk onderdeel van. De Chaamsche Beek schijnt de oostelijke begrenzing te zijn geweest. Quadrangulatiesporen te Gilze Oostelijk van de Chaamsche Beek en westelijk van de Donge vindt men op de topo grafische kaart Gilze sporen van quadrangulatie. Een zandrug in de Molenheide noor delijk van Gilze bepaalde blijkbaar de richting van het systeem. (Zie b.v. het verloop van de hoogtelijn van 121/2 cm 12'/2 m- Quadrangulatiesporen tussen Maas (Oude Maasje) en de Donge De richting van het systeem wordt bepaald door de rug: Raamsdonk-Waspik-Zand- schel. Omdat mogelijk niet alles even duidelijk op de kaarten doorkomt volgt hier een over zicht van de zaken, die schijnbaar blijken te passen in de verschillende quadrangulatie- patronen. 1. Op het kaartfragment Bergen op Zoom West schaal 1 50.000 o.a. 1. deel van de Halsterseweg 2. deel van de Antwerpseweg 3. deel van de Antwerpsestraatweg (Zie ook de plattegrond van Bergen op Zoom) 4. een weg noordelijk van de Geestakkers. 5. de Kraaijenberg met toren, westelijk van Zuidgeest aan de West-Brabantse steil- rand. 6. een weg oostelijk van de Antwerpsestraatweg. 7. de Vossenberg, de Lindenberg en de Sinolaberg te Halsteren. 8. het hoge gedeelte van Halsteren waarop momenteel staan de kerk en het stadhuis. 9. de Rijsselberg en de Raayberg te Bergen op Zoom. 10. een weg naar Meilust. 11. een weg langs Vrederust. 12. een weg bij de Poort. 13. noordelijk van de Melanen. 14. verbinding Halsteren-Oude Molen. 15. verbinding Bremberg-Vagevuur. 16. deel van de Eendracht. 17. bij Oude Molen. 18. de hoogte Fort Rover en de weg daar naar toe. 19. de hoogte Fort Pinsen. 20. deel van de Schansstraat. 21. tussen de Vossenberg en De Poort bij het Klooster. 22. de Lindonk noordelijk van de Zeeuwse weg. 23. verbinding Vetterik-Km-Melanen. 24. vissershaven te Bergen op Zoom. (Voor de gemeente Steenbergen zie de kaart). 2. Op het kaartfragment Bergen op Zoom Oost schaal 1 50.000 (het gebied tussen Steenbergen en Putte). 1. Een zeer grote verdichting in het gebied tussen Het Laag-Steenbergen-Vierhoe- vensche Watergang en Moerstraten. Met name bij de Welberg, in het Oudland, bij Boschwijk en Karhoef en ook merkwaardigerwijs in de Nieuw Kromwiel polder. 2. de Zegbloksche Watergang. 3. de kerken (bedoeld zijn natuurlijk de hoogten waarop ze staan) te Welberg, Kruis land, Moerstraten, Heerle en Wouw. 4. Visberg. 5. bij de Westzandberg.

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 138