P y"y°y GESCHIEDKUNDIGE KRING VONDSTMELDINGEN fig 1 fig 2 INHOUD MEDEDELINGEN -2 3 4 5_6 7 fig 3 Tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van een riolering op het „Bleek- veldje" werden de fundamenten gevonden van een aantal huizen. Onder de oude keldervloer van een dezer huizen werd de tot nu toe enige volledige, gesloten aardewerkvondst gedaan in 'n oude kistput, van ongeveer lxl meter, waarvan de hoekbalken nog te zien waren. Aan de hand van het schervenmateriaal en archiologische gegevens kon op gemaakt worden dat deze put van 1550 tot 1600 in gebruik moet zijn geweest. Na het schoonmaken van de scherven konden een vijftal kamerpotten in elkaar gezet worden. Deze potten zijn onder te verdelen in 2 types. a (fig. 1) Pot met vrijwel platte bodem. Nog spaarzaam van glazuur voor zien: alleen aan de binnenzijde van de bodem op de rand en op de buik treffen we het aan. b (fig. 2) Deze pot staat op 'n voetring en is bijna helemaal geglazuurd. Op de buik zien we tevens een gele slibversiering. De verschillende vormen van dekoratie zien we in fig. 3. Van type b zijn misbaksels bekend die gevonden zijn op het terrein van de voormalige pottebakkerij „De Dry Klokskens" aan de Korte Dubbelstraat. Waarschijnlijk echter hebben verschillende pottebakkerijen dezelfde modellen en dekoraties toegepast zodat de gevonden kamerpotten niet met zekerheid aan genoemd bedrijf kunnen worden toegeschreven. Het onderzoek naar het stijlverloop en de herkomst van de produkten der Bergse pottebakkersindustrie is nog slechts in een beginstadium. In de toe komst zullen opgravingen duidelijkheid moeten verschaffen. 28 FONS GIELES: Een laat-middeleeuwse glaswerkplaats te Bergen op Zoom 33 W. v. HAM: De Wijngaard van de Heer van Bergen 37 K. v. d. WATERING: Rondom de Kreekrakpolder 39 BR. A. v. RIJCKEVORSEL: Thomas Bazijn Bergenaar-Wilhelmiet van Huybergen (1541-1571) 47 C.J.F. SLOOTMANS: Enkele historische aantekeningen over de Bergse tinbewerkers 53 Vondstmeldingen 56 STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 1970: EEN HISTORISCH JAAR Op 3 december 1970 zal het 450 jaar geleden zijn, dat de beroemde Duitse schilder, tekenaar, graveur, Albert Dürer Bergen op Zoom met een 10-daags bezoek vereerde. Vanuit de stad Anwerpen waar hij als een vorst werd ontvangen door collega 's van het Sint Lucasgild, vertrok hij voor een trip naar Bergen op Zoom. Hij schetste in hotel de Draak het portret van „Jan de Haas, sein Weib und sein zwei Töchter mit dem Kohl und die Magd und die alt Frau mit dem stift in mein Büchlein", aldus noteert hij in zijn Tage- buch. Verder vermeldt hij dat onze stad hem „ein lustig Ort im Sommer scheine und des Jahrs zwei gross Markt" heeft. Voor een historische Kring, alswel voor Bergen op Zoom, is het gedenken van dit bezoek een alleszins aangename taak. Hoewel nog twee jaren ons scheiden van deze historische datum is het misschien nuttig om gedachten te laten gaan over een bescheiden maar stijlvolle viering van het bezoek van deze grootmeester. Een rijping van ideeën omtrent een wijze, waarop dit feit waardig herdacht kan worden, zij aanbevolen aan al diegenen, welke in Bergen op Zoom hier aan mee kunnen werken. Een eventuele samenwerking met de steden Antwerpen en Neurenberg kan de herdenking een bredere opzet geven. Nu het Markiezenhof alleszins een stijl vol milieu is geworden om schetsen, gravures en schilderwerken van Dürer te exposeren, behoort een tentoonstelling ongetwijfeld tot de mogelijkheden, evenals het inmetselen van een gedenksteen in de zijmuur van hotel De Draak als herinnering aan Dürers verblijf. 29

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 17