„of Bergen op Zoom en Willemstad bezet waren". In de resultaat-vermelding wordt Bergen op Zoom niet genoemd, wel Willemstad Maar op dezelfde dag komt er wel om 12.15 een te 10.15 afgegeven radiogram binnen, meedelende dat „Bergen op Zoom sinds heden vroeg bezet is" (afgezonden door Art. Kdr. 113). Het dagbericht van het Stafkwartier der SS-V-Div. van 14.5 aan het Generalkommando van het XXVI.AK, waarin bij uitzondering het Regiment „Deutschland" bij name wordt genoemd, vermeldt dat om 18 uur de divisie de posities volgens plan heeft bereikt. „1. Het Regiment 'Deutschland' wierp vijandelijke mobiele strijdkrachten van Huyber- gen over Hoogerheide, Ossendrecht op Antwerpen terug. Daarbij werden verscheidene lichte vechtwagens en vier zware verkennings-pantserwagens vernietigd. 2. Situatie in de lucht. Van 15.00-15.30 bombardeerden 11 Engelse vliegtuigen zonder resultaat de regimentsgevechtspost van de SS oostwaarts van Hoogerheide. 3. Verliezen aan man schappen: doden, 40 gewonden. 4. Ongeveer 500 gevangenen (Fransen, Belgen en Hollanders). 5. Gevechtspost: westelijke uitgang Esschen". Na de inneming van Bergen op Zoom (iets na 18 uur was de strijd beslist), is het uit militair oogpunt bezien rustig in Bergen op Zoom. Volgens een luchtverkenningsbe- richt van Aufkl. Staffel 4/(H)21 van 14.5, 18.50 uur, zijn er geen troepenverplaatsingen in deze stad opgemerkt. Oostwaarts van Bergen op Zoom worden bosbranden gemeld. Een nieuw bericht op 15.5, te 7.50 uur, vertelt ons dat in en om Bergen op Zoom „noch eigen noch vijandelijke troepen gezien werden". Maar de Duitse troepen komen snel weer in beweging. Op 16 mei komen er bevelen (o.a. een van Generaal Wodrich) dat de SS-V-Div. na uitvoering van haar gevechts- taak - het bezetten van de Zeeuwse eilanden - via Middelburg, Goes, Kruiningen en Woensdrecht op terugmars moet gaan 35). In het gebied Bergen op Zoom-Roosendaal moet de divisie zich verzamelen, en, het SS Regiment „Germania" volgend, eerst naar Kleve afmarcheren om elders ingezet te worden. En hiermede komen we aan het einde van deze studie. Na in twee artikelen de gebeur tenissen van 10-14 mei in een gedeelte van West-Brabant van Franse, respectievelijk van Nederlandse zijde te hebben bekeken, leek het ons de moeite waard ook eens vast te leggen hoe in genoemd gebied de krijgsoperaties door het Duitse opperbevel werden geleid. West-Brabant, snel en effectief onder de voet gelopen, ging, na „beveiligd" te zijn tegen landingen vanuit zee, een ruim vierjarige bezetting tegemoet December 1973 Dr. H. van der Tuin 35) „Die SS-V-Div. ohne die bereits abgegebene SS-Standarten 'Germania' und 'Der Führer', lezen we in een ander bevel, getekend door de Chef van de Generale Staf (Armee Kommando 18, Abt. la, 16.5). Beide bevelen golden de „Gruppe Hausser", die opdracht had gekregen „het eiland Walcheren te bezetten". De groep bestond uit het Rgt. SS Deutschland, SS-AR, II./AR 54, SS-Pz. Jg.Abt., SS-Fla-Btl., SS- Pionier-Btl., 2 schw. Batterien l./Flak 49 (O. Weidinger, op.cit., Deel II, p. 80). 62

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 188