Een „historische ontmoeting BRONNEN- EN LITERATUUROPGAVE Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht, 's-Gravenhage: Wash- ingtorr-dokumenten (fotokopieën van Tagesmeldungen, Tatigkeitsberichte, Korps- befehle vom XXVI.AK, Armeebefehle der 18.Armee, Kriegstagebücher der Hee- resgruppe B). Dozen 175/2 en 4,176/1-5, 178/7 en 11,179/1,2 en 3,213/4, 214/7, 215/1 en 2, 217/1,559 D, E en F. Bericht rapport) der I.Abteilung des Schützenregimentes 11 im Verband der 9.Panzer-Division, Mittellungsblatt der Kameradschaft der Schneilen Division des ehemaligen österreichischen Bundesheeres, nachmals 4.Leichte Division, 9-Panzer- Division, Folge 16. -Kriegstagebuch der I.Abteilung des Schützenregimentes 11 vom 29.11.1939 bis 6.7.1940, ibid., Folge 17. Bericht des Artillerie-Regimentes 102, ibid., Folge 55. „Der Feldzug im Westen", ibid., Folge 67, Aug. 1973. Carnet de route oorlogsdagboek) van Capitaine Henry Bayard, Laucourt (on uitgegeven). Lerecouvreux, L'Armée Giraud en Hollande 1939-1940, Paris, 1951. V. E. Nierstrasz, De Verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant Mei 1940, 's-Gravenhage, 1953. O. Weidinger, Division „Das Reich", 2 delen, Osnabrück 19712 en 1969. Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel III, „Mei '40", Den Haag, 1970. Fred. Vos, „De Franse bondgenoot in de meidagen van 1940", in Ons Leger, 45e Jaargang, Nrs. 8 en 9, Aug.-Sept. 1972. Robert Havermans, „Het vijfdaagse avontuur van het Franse Vlle Leger in de Kem pen en Noordbrabant in Mei 1940", in Calmpthoutania, 25e Jaargang, No. 1, 1973. AFKORTINGEN Abt. Abteilung AK,A.K. Armee Korps AOK Armee-Oberkommando AR.Art.Rgt Artillerie-Regiment ll/SS-AR II.Abteilung des SS Artillerie-Regimentes Aufkl. Aufklarung („Verkenning") Aufkl. Staffel („Verkenningsechelon") Btl. Bataillon D.D. Détachement de découverte („Verkenningsdetachement") Fla-Btl. Flugabwehr-Bataillon Flak Flugabwehrkanone FI.Div. Flieger-Division Gr.W. Granatwerfer G.R. Groupe de reconnaissance („Verkenningsafdeling") G.R.D.I. Groupe de reconnaissance de Division d'infanterie I.D. Infanterie-Division I.R. Infanterie-Regiment Jg- Jager Kdr Kommandeur Kp Kompanie KHQ Korps Hauptquartier KTB Kriegstagebuch MG. Maschinengewehr 64 Ob. Oberbefehlshaber OKH Oberkommando des Heeres Pak Panzerabwehrkanone pz Panzer Pz-Div. Panzer-Division Reg(t), Rgt. Regiment Rgt-SS. D. Regiment SS Deutschland Schtz Schützen- („beveiliging). Schützen Brigade: gemotoriseerde infanterie van een pantserdivisie. SS Schutzstaffel SS-V-Div. SS-Verfügungs-Division s.Gr.W. Schwere Granatwerfer Zug („Peloton, Sectie") Een punt achter een Duits getal komt overeen met ons -de of -s'e (soms eenvoudig -e). Zo bijv. 4.Pz.-Division 4d9 Pantser Divisie. Op een warme zaterdagmiddag in de herfst sta ik een beetje te babbelen met onze Herr Derichs bij de ingang van ons oude slot. Vlak bij ons stopt een Nederlandse wagen. Dat is wel iets bijzonders. In de laatste tijd zie je nog wel eens een Neder landse vrachtwagen die stro bij de boeren weghaalt. Blijkbaar weten ze daar in Neder land nog wel weg mee, hier wordt het met hopen verbrand. Maar personenwagens zijn uitzonderingen en dus ik er heen. „Zijn jullie niet een beetje verdwaald?" Grote ver wondering dat ze door een blijkbare inboorling van Hülchrath in het Nederlands wor den aangesproken. De eerste woorden zijn dan ook: „Hoe komt U nou hier? Door de warmte was ik tamelijk „in cognitowat eigenlijk niet normaal is. Een pastoor ziet er hier nog altijd als pastoor uit. Ik vertelde hen dan ook niet direct dat ik de dorps pastoor was, wel dat ik hier al acht jaar woon en wat aan restauratiewerk heb gedaan. En dat ik heel verwonderd was dat zij Hülchrath hadden gevonden. Het is een dorp met een eeuwenoude geschiedenis, vroeger zelfs stad geweest en mensen met histo- rische interesse proberen vaak Hülchrath te bezoeken. Maar er staan geen wegwijzers heen en bezoeken is beslist niet zonder veel zoeken mogelijk. En dus mijn verwonde ring. Maar die zou nog groter worden. De man stelde zichzelf, zijn vrouw en jongste zoon voor: Ik ben Willem Jonker, dit is mijn vrouw Editha en dat mijn zoon Albert Jan. We logeren in Wevelinghoven, 3 km van hier in de richting Grevenbroich en we willen het slot bezichtigen. U moet weten, mijn voorouders komen van Wevelinghoven. Hij laat een prachtig uitgewerkte stamboom zien, die in 1646 begint. En dan komt er een merkwaardige geschiedenis. Wilhelm Junckers, geboren 1646, zoon van Nelliss Junckers en Sofia Magers vom Scheidt, trouwt met de weduwe van Adam Hundt, Gutgen Müllers, op 29 september 1671 in Wevelinghofen. Later trouwt hij voor de tweede keer met Dorothea Geijen en op 21 maart 1689 wordt hun zoon Cornelius geboren. Deze trouwt op 22 oktober 1715 in Wevelinghofen met Adelheid Rembgess, maar hun zoon Leonard verloor op de bur gerlijke stand de „s" op het eind van zijn naam en leeft verder onder de naam Juncker. Leonard is ook tweemaal getrouwd geweest, een verschijnsel dat we voor die tijd als min of meer normaal moeten beschouwen, daar zoveel vrouwen hun leven bij de - vele - geboorten van hun kinderen verloren. Uit het eerste huwelijk met Sybilla Karten wordt de zoon Johan Willem Juncker geboren (1753) en deze man gaat in 1774 als jong soldaat naar Nederland. Zes jaar later trouwt hij in Coevorden en sterft op 6 juli 1807 in Alkmaar. 65

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 189