XyVyy... "$isjii In ieder geval zullen we trachten Dürers verblijf in Bergen op Zoom en Antwerpen t.z.t. in De Waterschans waardig te memoreren. De invloed van Dürer, middels zijn prenten welke hij o.a. ter hand stelde aan diverse Antwerpse glasschilders, is zo groot geweest, dat het niet uit gesloten is, dat ook te Bergen op Zoom zijn aanwezigheid sporen heeft achter gelaten op diverse ateliers onzer ambachtslieden. BESTUUR: REDACTIE: ABONNEMENT: BETALINGEN: ADMINISTRATIE: A. Gieles, voorzitter Br. A. van Rijckevorsel, sekretaris A. Laane, penningmeester Chr. J. v. d. Boom, lid W. J. Jordans, lid C. H. J. van Niftrik, lid K. v. d. Watering; Br. A. van Rijckevorsel. Brieven en stukken voor de redactie gelieve men te zenden aan K. v. d. Watering, P. Turcqstraat 3, Bergen op Zoom. Opgave bij de penningmeester Aug. Laane, Hoog straat 11, Bergen op Zoom. Het abonnementsgeld bedraagt voor niet-leden voor vier nummers 10,per jaar. Voor België en overig buitenland 11, Abonnementen van niet-leden, advertenties, enz. te betalen via de Algemene Bank Nederland nr. 1120357 of rechtstreeks aan de penningmeester Aug. Laane, Hoogstraat 11, Bergen op Zoom. Adreswijzigingen enz. te zenden aan de sekretaris Br. A. van Rijckevorsel, Hoogstraat, Bergen op Zoom. NIEUWE LEDEN: C. Ambagts Mevr. Ambagts Mevr. M. Asselbergs-Tromp W. Bakker C. M. Bekker E. de Boer J. M. v.d. Bergh Dr. J. H. van Eyck R. Franssen P. Goossens 30 Antwerpsestraat 4 Antwerpsestraat 4 Herelsestraat 187 Antwerpsestraat 111 Bolwerk-Zuid 28 Stapelakker 4 Putseweg 36 Stationsstraat 18 Grote Beerstraat 6 Titanstraat 8 Bergen op Zoom Bergen op Zoom Heerle Bergen op Zoom Bergen op Zoom Halsteren Hoogerheide Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom vtv,u-• -u yti r - P. Gorissen Drs. R. J. G. M. van Hasselt G. A. M. Herbers F. Hoornick Mevr. J. Hough-van Jole Mevr. G. Jongerius Witsenburg Drs. W. H. Th. Knippenberg H. Loeven J. M. S. Mol J. W. Muis Br. S. Oprins H. Overhoff E. H. M. Robben C. Roelands Mevr. A. P. M. Roos-Goosen L. Sadée Mevr. J. Stuart-van Griensven Jac. F. M. van Tienen A. E. Tieman Mevr. M. Timmermans-de Smid Mevr. W. J. Vermaat-Jordans A. van Waes Amstelstraat 8 Molenstraat 10 Blauwstraat 70 Kastanjelaan 34 Halsterseweg 102 Halsterseweg 309 Beekkant Strauszlaan 48 Faurestraat 8 Mozartlaan 17 Hoogstraat 23 Bilderdijkpark 3 N.Z. Haven 68a Meeussenstraat 26 Drabbestraat 7 von Weberstraat 4 Antwerpsestraat 119 Bartokstraat 18 Noordsingel 94 Ratelaarstraat 11 St. Catharinaplein 33a Boomstraat 28 Bergen op Zoom Roosendaal Steenbergen Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom S. Michielsgestel Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom A'dam (O.W.) Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Roosendaal Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Huybergen Herstelling In de eerder afgedrukte ledenlijst in plaats van C. van Erb te lezen C. van Erp. ABONNEMENTEN: St. Angela-L.H.N.O. Broederhuis Brouwers P. Erasmus-bibl. (dependance van) Franciscusschool (St.) Gymnasium H. Hart H. Hartschool Hogere Pead. School Jozefschool (St.) Jong de, Mej. A. Majella-school (St. Ger.) Maria-school Maria-huishoudsch. (St.) Maria ten Hemelopn. school Mollerlyceum Nijssen, A. Zr. Pharaïlde Saint-Marie (Inst. afd. L.O.) Tarcisiusschool (St.) Wilbers, Drs. W. Z.O. Singel 45 Hoogstraat 23 Sibeliusstraat 13 Kastanjelaan 62 Hoogstraat 21 Antwerpsestraatweg 125 Meidoornlaan 42 Dr. J. Ingenhouszplein 2 Lourdesplein 12 Arnhemseweg 174 Noordsingel 7 Rijzenderweg 2a Schoolstraat 14 Nieuweweg 40 Bolwerk Zuid 68 Scheldelaan 79 Kloosterstraat 3 Boomstraat 7 G. Gezellelaan 20 Griegstraat 21 Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Breda Bergen op Zoom Apeldoorn Bergen op Zoom Woensdrecht Halsteren Hoogerheide Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Huybergen Bergen op Zoom Bergen op Zoom De leden of instellingen waarvan de personalia of de tenaamstelling onjuist of onvolledig weegegeven zijn, worden verzocht de secretaris nader te infor- 31

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 18