meer dan een kwart eeuw een begrip KORTEMf ESTRAAT ll-W voert; als procurator komt er Godefridus van Nedercell (Netersel en even later Laureijs Paridaens, twee manniken uit Den Bosch. Het Huybergse klooster ziet voorlopig kans meer een zelfstandig bestaan voort te zetten; heel deze eeuw zal het geholpen moeten worden door de huizen van de H. Drievuldigheid (Beveren) en „de Hemelse Poort" (Den Bosch). Br. Thomas heeft ook onder het nieuwe regime een weinig opvallende plaats; zelfs in de herinnering komt hij achteraan; want wanneer een van de monni ken in later jaren zijn gedachten laat gaan over de weinige confraters, die met hem in de laatste helft van de 16e eeuw in het Huybergse huis leefden, noteert hij „Heer Thomas Bazijn" als laatste. Deze Bergenaar is overleden op 6 december 1571, „in hacturba rerum et bello! cujus anima requiescat cum fratris nostris in pace." De erfgenamen van het Bazijn-kapitaal, Jan Bazijn en Govaert van Bergen, hebben de 100 karolus-guldens nooit uitbetaald. Wel voldeden ze nog zes jaar lang de rente ervan. Dat gebeurde „Opten Palmboom" in Bergen. Br. A. van Rijckevorsel Verantwoording: Kloosterarchief Huybergen a. Lijst van priors door Hapard. (Copieboek). b. Perkamenten; akte 8 nov. 1540, Antwerpen, (voor ledenlijst van het klooster). c. G I en Copieboek, akte 14 (voor overeenkomst familie Bazijn en klooster). d. Registrum Mon. Hubergs (voor voldoening 6 kar. g.). e. Registrum Villarum Nostrarum (voor aantekening van S. Bogaerts, als eerst geprofeste sedert 100 jaar). Geraadpleegde literatuur 1. Dr. K. Elm Beitrage zur Geschichte des Wilhelmitenor- dens, Köln 1962. 2. Pr. M. Janssens Annalen van het land van Waes, Pronvic. Kapittels, 1964. 3. Dr. L. v.d. Meerendonk Tussen Reformatie en Contra-Reformatie, Til burg 1967. 51

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 28