NIEUWE LEDEN ABONNEMENTEN OVER TWEE SCHILDERIJEN VAN FRANS FLORIS P. A. M. Asselbergs Mej. J. A. A. M. Asselbergs H. C. van den Beemt Dr. J. J. L. de Beer Drs. N. J. de Beukelaar Mw. van Bladel J. van Dort M. A. C. M. van den Dungen V. A. M. van Dijk P. van Dijk M. Fiktorie Mw. G. T. B. Gerrits-Tempels Mw. E. Gieles A. H. Gieles-de Groot S. A. Hennes J. H. A. Harshagen Mw. E. van Hasselt-Mazairac C. Th. Huismans Mej. Jansen Mw. J. v. Knippenberg-Gieles A. Kockx Ir. G. Kouwenberg A. van der Kreek Mevr. Mazairac C. Mennes G. P. Nuyten A. Nijssen Mej. A. M. Nijssen Z.E.H. van Oers Mevr. E. Somers-Thisse F. van Tilborg J. van de Watering J. L. C. Weyts Mw. A. Ydo-van Laar Noordzijde Zoom 22 Tolsteegsingel 27 Kastanjelaan 45 Corn. Pronkstraat 26 Eikenlaan 26 Bredasestraat 42 a P. Avontuurstraat 98 Predikherenlaan 621 Beeklaan 1 Valeriusstraat 29 Antwerpsestraatweg 95 Hoogstraat 7 Corn. Pronkstraat 20 Kremerstraat 28 N.Z. Zoom 26 Canadalaan 10 Pr. Bernhardlaan 5 Rooseveltiaan 170 Rooseveltlaan 120 Parallelweg Kievitstraat 4 Halsterseweg 311 van Heelulaan 64 Scheldelaan 90 Anemoonstraat 11 Zuivelstraat 10 a Scheldelaan 79 Burg. de Roocklaan 21 a Kastanjelaan 164 Burg. de Roocklaan Antwerpsestraatweg 109 Laagsehoeflaan Jac. v. Beierenlaan 93 Dennenlaan 47 Bergen op Zoom Utrecht Bergen op Zoom Bergen op Zoom Oudenbosch Bergen op Zoom Breda Tilburg Halsteren Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Hoogerheide Putte N.B. Bergen op Zoom Bergen op Zoom Wylré (L.) Eibergen Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Bergen op Zoom Delft Hoogerheide Antoniusschool (St.-) H. J. E. van Beuningen Burgemeester en Wethouders Instituut voor Meisjes Marie Adolphineschool (Zr.) Mavo-school H. Geest Openbare Leeszaal Prov. Genootsch. van K.en.W. Universiteitsbibliotheek Kap. Kockstraat 54, Welberg „Rhodesteyn", Pooyerdijk 43 Markt 61 Don Boscostraat 11 Rooseveltlaan 225 Hofstraat 2 a Singel 425 (D.E.N.T.) Steenbergen Langbroek Wouw Oudenbosch Ossendrecht Bergen op Zoom Bergen op Zoom 's-Hertogenbosch Amsterdam 60 Toen Dionijs van Loemel, na vijftien jaar prior van het Huybergse klooster te zijn geweest, in 1627 overleed, kreeg zijn opvolger, broeder Adolf Breijharts, een wat onaangename zaak te verwerken. In zijn laatste levensjaren had heer en broeder Dionijs zich zorgen gemaakt, wat te doen met het aardige geldsommetje, dat hij nog van zijn stamgemeente Loemel (Lommei) tegoed had zijn jaarlijkse lijfrente van vijfentwintig Carolus guldens, die hij al in jaren niet opgenomen had. Waar moesten die na zijn overlijden heen Naar zijn huidige Huybergse huis of naar zijn vroegere Bossche klooster Want eigenlijk behoorde Dionijs tot het convent van „De Hemelpoort" in 's-Herto- genbosch daar had hij zijn professie gedaan en daar was hij zelfs prior geweest, alvorens het avontuur naar Huybergen te wagen. Tenslotte had hij besloten in de zin van ,,On revient toujours a ses premiers amours"; en met als getuige de norber tijnerpastoor van Nispen had hij bij testament bepaald, dat zijn lijfrente, met haar hele aangroei, na zijn dood ten goede zou komen aan zijn oude klooster „Porta Coeli" in 's-Hertogenbosch. Voor Adolf Beijharts, zijn „enig metgezel in al die Huybergse jaren, zijn onderdaan, zijn sub-prior, zijn procurator en pastoor, was dat een verdrietige zaak. Het Huybergse klooster was nog maar gedeeltelijk en dan nog maar provisorisch herbouwd na de verwoesting van 1584 en het kon een financieel-extra bijzonder goed gebruiken. Maar bovendien was het de vraag, of de lijfrente niet rechtens aan „Huybergen" toekwam, omdat dit huis voor het levensonderhoud van broeder Dionijs gezorgd had. En daarmee was het „different" tussen de beide kloosters een feit. Er volgden nu besprekingen over en weer. Over deze kwestie en over andere. Zo moest er voor broeder Adolf een nieuwe compagnon gevonden worden. Wie wil de hem volgen naar dat westen van Brabant, waar het altijd oorlog was en waar een monnik er zeker van kon zijn, door menigeen uit het half protestantse Bergen, „vriendelijk begeckt" te gaan worden Broeder Willem Hendrickxen geboortig uit Moll, durfde het aan; hij had meer van de wereld gezien dan zijn meeste confraters zijn studies had hij waarschijnlijk aan de universiteit van Keulen gedaan. En dan moesten er van het Bossche klooster twee schilderijen in restauratie, twee Antwerpse meesterwerken. Waar kon dat beter gebeuren dan in Antwerpen zelf? En wie kon op deze kostbare stukken beter toezicht houden dan broeder Adolf, die +och in de buurt zat In maart 1629 zet hij beide schilderijen op transport een groot paneel en een „clein stuckxen". Het grote stelde „eenen Kerstnacht" voorde bonte Brabantse voorstelling van Maria en Jozef met het kleine Kind, in het ruïneuze decor van een renaissance-stal, met volkse herders erbij en serene engelen in acolythengewaad erboven. Op het kleine stuk waren de engelen te zien, zingende engelen. Het droeg dan ook als naam „Eenen Gloria in Excelsis". Beide schilderijen waren gemaakt door Frans Floris. Door „Meester" Frans Floris. Met trots wordt zijn naam telkens zo genoemd. Want deze schilder (1517-1570), die men tijdens zijn leven als de „Antwerpse Rafaël" had verheerlijkt, genoot nog steeds grote roem. De Huybergse prior moest zijn medebroeders in de cultuurstad wel be- 31

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 33