GESCHIEDKUNDIGE KRING SSopSo™ INHOUD: MEDEDELINGEN pag- FONS GIELES: Ter inleiding. 7 W. VAN HAM: Tussen Hospitaal en Bleekveld. 9 C. VAN ES: Uit de geschiedenis van de Bergse potmakers. 13 K. v. d. WATERING: De hoeve Lindonk. 15 K. v. d. WATERING: Was Reimerswaal een romeinse versterking? 17 FONS GIELES: Notities over het gilde van St. Sebastiaan te Bergen op Zoom. 19 K. v. d. WATERING: Oude bergnamen langs de Schelde-oever. 23 De Kreekrakpolder. 24 W. VAN HAM: Bij de gravure van Franciscus Hogenberg, Straat gevecht te Bergen op Zoomop 5 december 1581. 25 W. VAN HAM: Geschiedenis van de stad Bergen op Zoom in recente publikaties (1965-1967). 26 Bibliographie. 27 Vondstmeldingen. 28 DE WATERSCHANS Is het kiezen van een naam voor wat dan ook meestal een moeilijke zaak, het vinden van een geschikte titel voor een mededelingenblad van een plaatselijke historische kring is erger dan het zoeken naar een speld in een hooiberg. Laten we eerlijk zijn: wij hebben die speld niet gevonden, die ideale titel die aan alle voorwaarden voldeed. Maar tegen de naam „Waterschans bleken geen bezwaren te bestaan. Het is een historische naam verbonden aan de Bergen op Zoomse vesting geschiedenis; een algemeen bekende naam bij de Bergenaren en wat ons het meest aantrok een naam die vertrouwen wekt. Wij hebben er vanaf gezien enige symboliek te fantaseren denkende aan Shakespeare filosofische beschou wing over: „What is in a name". Wel zal de redactie trachten, achter deze titel, betrouwbare en zo goed mogelijk verantwoorde opstellen betreffende de geschiedenis van stad en land van Bergen op Zoom te publiceren. Daarmede trachten wij te voldoen aan een der doelstellingen van onze vereniging: „het bevorderen van de studie en het stimuleren van de belangstelling van en voor het verleden van West Noord- Brabant. K. v. d. Watering 1

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 3