DE WATERSCHANS GEDENKNUMMER BEVRIJDING 1944-1969 Gemeente - srehfef EERGEN OP ZOOM „ROTTERDAM PAPERS". A contribution to Medieval archeology. Teksten van lezingen, gehouden tijdens het Symposion voor „Middeleeuwse Arche ologie in oude binnensteden te Rotterdam, Schiedam en Delft van 21 maart/t.m. 24 maart 1966. Een prachtig boekwerk, grafisch uitstekend verzorgd, van vele foto's voorzien, on der redactie van Prof. J. G. N. Renaud. Uitgegeven te Rotterdam 1968. Met inleidende woorden Van Mr. H. van Riel en van de grote bezieler van onze middeleeuwse ar cheologie de heer H. J. E. van Beuningen. In het artikel van G. C. Dunning „The trade in medieval pottery around the North Sea" wordt op biz. 39 en 49 over vroeg Bergs aardewerk gesproken. Maandblad ANTIEK april 1968. no. 9. „Over pottenbakkers in Bergen op Zoom, hun producten en hun merken". Het Bergse potstempel blijkt bij nadere bestudering een aantal variaties te vertonen. Deze werden verzameld, opgemeten, getekend en in een chronologisch schema verwerkt. Dit onderzoek gaat voort. Sedert het verschijnen van dit artikel, waarin 36 stempels zijn vastgelegd, groeide dit getal reeds uit tot 52 stuks. Maandblad ANTIEK no. 10 1969. „Een gesigneerd theestoofje van Bergs aardewerk uit 1849". Een uniek theestoofje van pottebakker Verkouteren met inscriptie op de onderzijde, wordt, met een kleine historische belichting van de familie Verkouteren, behandeld. Beide artikelen werden gepubliceerd door F. Gieles. BRABANTS NIEUWSBLAD. 18 april 1969. „Merkwaardige gravure over Franse belegering. De journalist Martien Venselaar bespreekt een zeldzame gravure uit 1747. Deze tot op heden unieke prent, in het bezit van de heer K. Goosen, wordt op originele wijze belicht. Voor historici een ware kluif om deze prent tot op het been uit te diepen. „Bergen op Zoom in oude ansichtkaarten", door ■J. H. van Mosselveld, gemeente archivaris te Bergen op Zoom. Uitgegeven door de Europese Bibliotheek-Zaltbommel. 1969. Een allergenoegelijkst prentenboekje met een goed verzorgde tekstuele begelei ding. De systematische aanpak inzake keuze en ordening uit de vele ansichten is voor de lezer een prettige steun. De kwaliteit van het drukwerk is echter voor verbetering vatbaar. 2e jaargang - nummer 1 april - mei - juni 1969 DRIEMAANDELIJKS MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 47