I I ABONNEMENT: LEDENLIJST MEDEDELING PENNINGMEESTER De meeste leden hebben nu hun contributie voldaan. Zij hebben intussen een bewijs van lidmaatschap en van contributie-afdracht ontvangen. De enkele leden, die tot nu toe geen kans gezien hebben, hun betaling via de A.B.N. no. 1120357 over te maken, worden zeer vriendelijk, maar ook zeer dringend, verzocht deze „schuld" ten spoedigste te vereffenen. VERZOEK AAN ALLEN In de nog maar korte bestaansduur van onze vereniging hebben velen zich als lid aangemeld. Voor een groot deel is dit te danken aan leden, die hun vrienden en kennissen op onze vereniging hebben geattendeerd. Het bestuur wenst niets liever, dan dat OOK U zich in hun rijen schaart en een leden- wervingsaktie begint. Bij voorbaat dank. HT DOEL VAN ONZE VERENIGING De tekst van de concept-statuten onder Hoofdstuk I, art. 2 is aldus gewijzigd: art. 2. Zij heeft tot doel: a. Het bestuderen, c.q. het bevorderen van de studie van het verleden van Westelijk-Noord-Brabant en het stimuleren van de belangstelling voor dat verleden; b. Het ondernemen c.q. het bevorderen van activiteiten tot het behoud van de historische schoonheid en structuur van stad, dorp en landschap in dit gebied; c. te bevorderen, dat historisch waardevolle voorwerpen, speciaal die welke afkomstig zijn uit deze streek, t.b.v. openbare museale verzamelingen worden verworven. BESTUUR: REDACTIE: BETALINGEN: ADMINISTRATIE: A. Gieles, voorzitter Br. A. van Rijckevorsel, sekretaris A. Laane, penningmeester Chr. J. v. d. Boom, lid W. J. Jordans, lid C. H. J. van Niftrik, lid K. v. d. Watering; Br. A. van Rijckevorsel. Brieven en stukken voor de redactie gelieve men te zenden aan K. v. d. Watering, P. Turcqstraat 3, Bergen op Zoom. Opgave bij de penningmeester Aug. Laane, Hoog straat 11, Bergen op Zoom. Het abonnementsgeld bedraagt voor niet-leden voor vier nummers 10,per jaar. Voor België en overig buitenland 11, Abonnementen van niet-leden, advertenties, enz. te betalen via de Algemene Bank Nederland nr. 1120357 of rechtstreeks aan de penningmeester Aug. Laane, Hoogstraat 11, Bergen op Zoom. Adreswijzigingen enz. te zenden aan de sekretaris Br. A. van Rijckevorsel, Hoogstraat, Bergen op Zoom. 2 Ir. H. R. Armbrust Burg. de Roocklaan 28a Bergen op Zoom G. Becht Mollerlyceum, Bolwerk-Zuid 68 Bergen op Zoom J. A. Beniers Vijverberg Zuid 28 Bergen op Zoom E. C. W. van Bladel Koevoetsstraat 21a Bergen op Zoom Mw. P. Boenders-v.d. Velden Huijbergsestraat 6 Bergen op Zoom Mw. A. G. M. Booij-Kroese Bolwerk-Noord 53 Bergen op Zoom Chr. J. van den Boom Corn. Pronkstraat 15 Bergen op Zoom A. C. van Bragt Boterbloemstraat 11 Bergen op Zoom W. Brand van Slingelandtlaan 3 Bergen op Zoom P. J. Bruijnzeel Bredasestraat 8 Bergen op Zoom A. van den Bulck Theunisbloemstraat Bergen op Zoom Mw. G.G.M.M. Cogels-de Wilde d' Estmael, Grote Meren Ossendrecht Zr. Cornelia Bernadettestraat 2 Bergen op Zoom H. C. M. Defoer Kerkstraat Ibis Bergen op Zoom J. Deley J. Bodenweg 1 Halsteren Edwin Dorst Halsterseweg 193 Bergen op Zoom mej. G. A. M. Draaijers Bredasestraat 40 Bergen op Zoom H. G. A. Draaijers Bredasestraat 40 Bergen op Zoom mej. M. F. M. Draaijers Bredasestraat 40 Bergen op Zoom A. A. J. J. van Eekelen Burg. de Roocklaan 19 Bergen op Zoom L. J. C. van Egeraat Antwerpsestraat 11 Bergen op Zoom Mw. M. van Elk-'t Hooft Dennenlaan 43 Hoogerheide C. van Erb Klaverveldenweg 15 Bergen op Zoom J. S. M. Gerrits Hoogstraat 7 Bergen op Zoom A. Gieles Corn. Pronkstraat 20 Bergen op Zoom mej. A. Gieles Kremerstraat 28 Bergen op Zoom J. W. A. van Giels Antwerpsestraatweg 343 Bergen op Zoom W. Gij zen Kon. Willem III-straat 3 Bergen op Zoom C. J. M. Goosen Fortuinstraat 9-11 Bergen op Zoom Mw. M. Goosen-van Riel Fortuinstraat 9-11 Bergen op Zoom J. P. M. Goosen Grote Markt 26 Bergen op Zoom Ant. de Groot Kortemeestraat 25 Bergen op Zoom P. C. Molenaar Stationsstraat 16 Bergen op Zoom J. H. van Mosselveld Zuidzijde Zoom 32 Bergen op Zoom

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 4