in Bergen op Zoom. Deze laatste afdeling krijgt steun van een detachement van het 6e regiment ..Cuirassiers" (1e D.L.M.), bestaande uit een peloton van 7 auto-mitrail- leuses (pantserwagens Panhard) en een peloton motorrijders. De G.R. 12 heeft zijn chef verloren Luitenant-Kolonel Moslard is in Steenbergen ernstig gewond geraakt (tegen 17 uur) en wordt geëvacueerd naar Antwerpen 6). De Chef d'Escadron Michon van het 6e Regiment Cuirassiers neemt het bevel over de G.R. 12 en de taak van de verdediging van Bergen op Zoom over 7). Commandant Michon bevond zich in Roosendaal toen hij 13 mei om 21 uur het bevel tot over name ontving. Om 22 uur komt hij in Bergen op Zoom aan. Tot zijn beschikking staan van de G.R. 12 een adjudant, kapitein Pacaud, de resten van een eskadron motorrijders onder bevel van Kapitein Bayard, de resten van een eskadron mitrailleurs en geschut onder Luitenant de Bertoult. van het 6e Regiment Cuirassiers het detachement van Kapitein Lelièvre (7 pantserwagens Panhard en een pelo ton motorrijders). Tevens was aanwezig Kapitein de Chabalier die het bevel voerde over een es kadron infanteristen vervoerd per camion. Het personeel van deze kleine eenheden moest, behalve de .fusils-mitrailleurs", ook de 25 mm kanonnen, waarmede de pantserwagens Panhard waren uitgerust, bedie nen, alsmede een groep 25 mm kanonnen en twee pelotons mitrailleurs. Aan deze eenheden moet nog toegevoegd worden het Détachement de Découverte No 1 (verkenningsafdeling) onder commando van Luitenant de Montalembert, dat geheel onafhankelijk opereerde. Het bestond uit een peloton pantserwagens Pan hard (7 stuks) en uit een peloton motorrijders (zijspan). In totaal ongeveer 62 man. (In Bergen op Zoom, waren er, na geleden verliezen, nog ongeveer 56 van over). Verder waren er een dépannagewagen, een wagen voor voedselbevoorrading en een ambulancewagen. Dit détachement is op 10 mei de voorgeschreven route via Brugge- 6) Luitenant-Kolonel Moslard werd gewond bij een luchtaanval toen hij zich naar de Nederlandse Kapitein Isaacs begaf, die met zijn detachement stelling had genomen bij Steenbergen. Er waren nog meer getroffenen „Parmi les motocyclistes qui nous accompagnaient, il y eut des blessés et même deux morts, je crois". (Schriftelijke mededeling van de gegradueerde André Pré- vost). Volgens Kapitein Bayard waren er alleen gewonden. Ook Maréchal des logis Groo liep hier letsel op. 7) Na het evacueren van de gewonde commandant Moslard der G.R. 12, had Kapitein Pacaud het commando overgenomen. Er waren 3 kapiteins in de af deling, maar de heer Pacaud was de oudste in rang. Tot de komst van de Chef d'Escadron Michon, hoger in rang („quatre galons") nam hij de leiding in handen. Op het uur van de verwonding van Luitenant-Kolonel Moslard, was Kapitein Pacaud even bij de commandopost (Mattemburgh). Tot zijn terug komst had Kapitein Bayard op verzoek van Commandant Moslard het com mando genomen. 138 Foto van Generaal Michon, genomen toen hij bevelvoerend Kolonel was van het 1ste Regiment Marokkaanse Spahis in 1945 aan het Atlantisch Front. 139

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 73