Zoom bij de Overstratenlaan (deze brug is in 1944 opgeblazen) een Duitse soldaat aan met mitrailleur gericht op de Overstratenlaan, aan wie hij toestemming vroeg naar de gevallen personen te gaan. Dit mocht. ,,Wo sind die Franzosen", vroeg de Duitser nog, doch de heer van de Watering zei dat hij dit niet wist (hij kon het ook niet weten). Een der Hollandse soldaten was reeds gestorven, de andere, waarvan de kin was weggeschoten hij riep nog om hulp werd naar het ziekenhuis ge bracht, waar hij is overleden. De Nederlandse militairen hadden alleen een oranje band om de arm ter onderscheiding van de Duitse uniformen. Nu blijkt uit een andere verklaring, die van de heer D. N. Scheffelaar, dat in die zelfde Overstratenlaan nog twee andere Nederlandse soldaten op 14 mei zijn ge wond. Zij zijn het verlaten huis van de heer Scheffelaar (toen wonende hoek Z.Z.- Zoom) ingevlucht en daar, na hun uniformen te hebben verborgen, naakt in bed gaan liggen, waar de heer Scheffelaar senior, die 's avonds naar zijn huis ging kijken, hen aantrof(„Gelukkig, anders waren ze doodgebloed", had de heer Scheffelaar gezegd). De heer D. N. Scheffelaar heeft dit alles van zijn inmiddels overleden vader gehoord. De soldaten hebben verteld dat zij door de Duitsers waren aangeschoten. Ze zijn niet aan hun verwondingen overleden. De mogelijkheid is nu o.i. niet uitge sloten, dat de andere, door de heer van de Watering aangetroffen soldaten, niet door Franse, maar door Duitse kogels zijn gedood. Post Noord. Halsterseweg. We gaan nu terug naar de stelling Halsterseweg. Aanwezig waren daar, onder com mando van Kapitein Bayard De Heer Henry Bayard, enige jaren later, nadat hij bevorderd is tot Chef d'Escadron. 1 Peloton motorrijders onder Luitenant Sénesse 1 Peloton motorrijders onder Adjudant Bouvet 1 G.M. (Groupe de mitrailleuses) Maréchal des logis Lucas 1 Peloton Auto-Mitrailleuses (3 pantserwagens met 25 mm kanon) 2 60 mm mortieren. De afdelingen van adjudant Bouvet en Maréchal des logis Lucas bevonden zich „dans Ie jardin public". Bedoeld is ongetwijfeld de Stulemeijerlaan tot gedeelte park oij de Martelarenkerk. De Nederlanders hadden de dam versperd door twee muren, die Kapitein Bayard liet afsluiten door de opening daartussen op te vullen met grote betoncylinders, gevuld met aarde en keien. Eén van de drie pantserwagens reed, zoals we reeds vermeld hebben, heen en weer 144 Winter 1939/1940 De met sneeuw bedekte versperringsmuur, door de Nederlan ders gebouwd op de Zoomdam (bij de Halsterseweg). (Foto Dr. H. van der Tuin). „jusqu'a la mer" en hield de dam voortdurend onder vuur. De twee overige trokken naar andere bedreigde punten. Volgens de heer S. Janssen reed er een af en toe door de Steenbergsestraat naar de Markt, om dan weer terug te keren naar de Stu lemeijerlaan, waar men hem schoten hoorde lossen. De ondergetekende en zijn vrouw, die, net als alle bewoners van de Z.Z. Zoom in de nacht van de 13e op de 14e mei uit hun woning waren geëvacueerd naar de kelders onder het Stadhuis, hebben, toen in de loop van de ochtend van de 14e mei werd toegestaan de kelders te verlaten, als men in het centrum onderdak kon vinden, de toenmalige eigenaar van het Café van den Berg (de heer Daan van den Berg), Grote Markt, er toe kunnen bewegen wat thee te zetten op een spiritus-toestel ter lafenis na de slapeloze nacht. De heer van den Berg wilde een en ander „serveren" op een hoekje van het terras (het was zulk mooi weertoen de Franse pantserwagen uit de Steenbergsestraat kwam en een schot losteWaarop de heer van den Berg en zijn „gasten" naar binnen vlogen en achter „de toog" doken. De post Noord, Halsterseweg, was na de schoten van 6 uur rustig gebleven. Tegen 10 uur echter werd de stelling aangevallen door de Duitsers. De groep van Maréchal des logis Opillart (behorend tot het peloton Sénesse) opent het vuur en verwondt er 145

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 76