És verscheidene. Een bataillon Duitsers komt dan over de trottoirs van de Halsterseweg, langs de voortuintjes, naar de dam toe. Bij de afsluiting beraadslaagden enige Duitse officieren. „Deze officieren hebben vast en zeker besproken wat hun troepen moesten doen om onze groep van achteren aan te vallen, die steeds weerstand bood aan de Duitsers aan de overkant. Wij zijn op onze posten gebleven en ik heb order gegeven het vuur pas te openen op mijn bevel. Op het ogenblik dat de vijand de dam wilde oversteken, heb ik het vuur laten openen" 20). Eén kanon stond onder commando van Brigadier Rondeaux en werd bediend door de schutter Godard en de lader Carly. Een tweede stuk geschut, onder bevel van Brigadier Coquellin, werd bediend door schutter Bernaud. „Ondanks het indrukwekkende aantal aanvallers heeft dit personeel een grote moed, koelbloedigheid en veel kalmte getoond. De brigadiers en „cavaliers" zijn voortgegaan hun stukken te bedienen als op een schietbaan. Ik denk dat meer dan 300 vijanden buiten gevecht werden gesteld (waar van om en nabij een honderd doden). Het overgebleven deel van de Duitsers heeft een toevlucht gezocht in de naburige huizen. Deze handelingen hebben als getuige gehad de Médecin-Capitaine Guiguet, ,,qui m'a encouragé et s'émerveillait des ré- sultats obtenus". Dit aantal van 100 gesneuvelden bij de vijand wordt bevestigd door Kapitein Bayard. De Duitse Kapitein Kasse van de SS. Division Deutschland, bij wiens groep hij later gevangen geraakte, „rendit hommage a notre résistance et me déolara qu'il nous avait attaqués avec un Bataillon 1 Escadron moiocycliste en réserve, et qu'il avait perdu une centaine de tués". De heer Pierre-Paul Groo als Chef de groupe te midden van zijn manschappen. Deze foto dateert van maart 1940. De afgebeelde mitrailleur-schutters hebben allen deelgenomen aan de strijd in Bergen op Zoom. 20) Verslag van Maréchal des logis Pierre Groo, die het bevel had over de 1e groep (van 12 man) van het 1e Peloton mitrailleurs behorende tot het Esca dron mitrailleuses et canons van de G.R. 12. Zijn eenheid beschikte over een pantserwagen met mitrailleur en klein kanon, een groep mitrailleurs en enige geweren. Later leende hij een mortier van een andere groep. 146 De op de dam aanwezige Officier van Gezondheid, Kapitein Guiguet, heeft slechts één licht gewonde Franse soldaat behoeven te behandelen. Volgens deze dokter is dit geringe aantal, in tegenstelling staande met het grote aantal Duitse verliezen, te ver klaren door de sterkte van de Franse stelling op dat punt. Niet ver van de dam had hij een hulppost geïnstalleerd. „Verschillende malen ben ik naar de groep gegaan die onder commando van Groo stond en waarvan het vuur een breed vlak bestreek, waar de Duitsers onder beschutting van de huizen, naar voren probeerden te komen zonder daarin te slagen en niet zonder verliezen te hebben geledenIk heb géén Duitse gewonden te behandelen gehad, omdat de hele dag de vijand verhin derd werd in onze stelling door te dringen". De fusillades gaan inmiddels door tot 12 uur. Dan treedt er een rustpauze in. Intus sen signaleren verbindingsagenten verdachte personen in de stad. „Une voiture avec T.S.F. et haut parleur circule pour annoncer l'alerte Arrétée a la sortie Est, son poste est détruit par ordre". In het vervolg zal de verbinding tussen de 3 posten door pantserwagens geschieden. De vrees voor infiltraties wordt steeds groter. Comman dant Michon had de politie order gegeven alle verdachte burgers te controleren, wat in de gegeven omstandigheden moeilijk was uit te voeren. Daardoor werd bij hem de indruk gewekt dat de politie verdacht was 21). In ons gesprek op 21 juli 1970 gaf Generaal Michon toe dat deze indrukken, in woelige omstandigheden en in een sfeer vol gevaren ontstaan, niet altijd gegrond waren. Maréchal des logis Pierre-Paul Groo. (Foto van Febr. 1940). Médecin-Captaine Robert Guiguet. Fo to van 1945, na zijn promotie tot Méde- cin-Commanaant. in 1964 beëindigde Dokter Guiguet zijn actieve militaire loopbaan met de rang van Médecin- Coionel. Deze plichtsgetrouwe arts werd 14 mei 1940 gevangen genomen toen hij bezig was een gewonde te verzorgen. 21) Rapport van Commandant Michon Ie Commissaire de police muni cipale, dont j'eus, par la suite, tout lieu de suspecter Faction, ainsi que celle de ses agents, au cours de la nuit et de la journée du lendemain". 147

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 77