AFGIETSEL Op de zaak Becket werd onlangs nieuw licht geworpen door een bodemvondst, gedaan in het pand Sint Joris aan de Grote Markt alhier. Bij het uitbreken van een keldervloer werden grote hoeveelheden gipsfragmenten gevonden, (zie Water schans Het betrof werkstukken, vervaardigd door H. F. Antheunis, beeldhou wer en beeldengieter, die in desbetreffend pand zijn werkplaats annex woning hsd van 1880 tot 1893. Tussen de gipsfragmenten werd door Mevr. Oirbans een gipskop gevonden welke zij meende te moeten bewaren. Bij latere bestudering blijkt dat een afgietsel te zijn van het beeld van Thomas Becket. Vergelijking met de repro ductie in het tijdschrift van Aug. Sassen bevestigt de sprekende overeenkomst. Ik heb van deze gipskop twee aanzichten getekend en de voornaamste afmetingen erbij geschreven. Het afgietsel vertoont hier en daar een duidelijke houtstruktuur. De monnik bezit de grote tonsuur, kenmerkend voor de Cisterciënsers. Het hoofd wordt n.l. kaal geschoren tot er een smalle haarkrans rondom de schedel over blijft. (Een soort spirituele evenaar). Meerdere beelden te Wouw, waaronder de be roemde Biddende Monnik, geven de grote tonsuur te zien. Het was jammer, dat de gipskop nogal vochtig uit de grond kwam en zodoende bij een eerste schoonmaakbeurt aan scherpte inboette. Toch is dit afgietsel van bij zondere waarde. Allereerst zijn de oorspronkelijke maten van het hoofd bekend. Met behulp van dit afgietsel kan een speurtocht naar het origineel worden onder nomen. Wie weet staat hier of daar op een stoffige zolder nog een gaaf afgietsel van het schitterende gesneden beeldhouwwerk van Henri Verbruggen Als dat te voorschijn mocht komen, zou met behulp van de hedendaagse kunstharsstoffen een sterk en duurzaam afgietsel te maken zijn. F. Gieles. 1971. Afb. links Zij- en vooraanzicht van het afgietsel dat ANTHEUNIS in 1886 maakte van het originele, houten beeid. Eigendom van de heer en mevrouw A. OIRBANS te Bergen op Zoom. Hotel ,,De Draak". Tekening F. GIELES. BRONVERMELDING GERAADPLEEGDE LITERATUUR. 1) Prof. Jhr. Dr. J. S. Witsen Elias „Geschiedenis van de Europese Beeldhouwkunst", blz. 218. 2) E. Marchall Mémoire sur la sculpture au Pays-Bas pendant les XVIl-et XVLLL siécles", Brussel-Hayez 1877. 3) TAXANDRIA 1924, blz. 205. „De Koorbanken ten Wouw", door Fr. A. J. Fruytier O.Cist. te Bornhem. 4) De heer Antoon Juten, drukker van ons blad, was zo vriendelijk om mij te attenderen op de mededeling in het tijdschrift van Sassen. 5) A. J. L. de Roock portretteerde het schilderij van Jan II van Glymes. 2e jaargang 1884-1885, blz. 146, in het maandblad van Aug. Sassen. 6) J. CraandijkWandelingen door Nederland. Dl. Zeeland-N.-Brabant (1884), blz. 203. 7) MARTIEN COPPENS De Koorbanken van Wouw. 1943. Een fotoboek. 8) Victor de Stuers „Holland op zijn smalst". De Gids 1873, dl. II, blz. 366-373. 183

Periodieken

De Waterschans | 1968 | | pagina 95