O O O 16 de oorspronkelijke klederdrachten verloren. Binnen een halve eeuw zal de hele wereld ziek zijn van het "spleen", veroorzaakt door de verveling van de uniformiteit. Be modeontwerpers van London en Parijs gaan de wet voorschrijven tot aan de oevers van de Kon go en de Gele Rivier. Eén Hollandse provincie heeft meer dan de andere weer stand geboden aan de veroveringsdrang van de Parijse mode, en dat is Zeeland, de provincie die bestaat uit de eilanden Walcheren, Beveland, Schouwen, enz. en die tussen Maas en Schelde ligt; en wel tegenover Bergen op Zoom, aan de andere kant van de Schelde. Be Zeeuwse vrouwen komen naar Bergen, om er naar de markt te gaan; ik heb in bewondering gestaan voor hun mutsen, waarin ze al hun zin voor opmaak aan de dag leggen. Ze bootsen daarin de gouden helmen van de Kei zers na en de kronen van de middeleeuwse vorsten. Met de rijke verbeelding van een Breughel en een Teniers weten ze te bereiken, dat hun mutsen per gemeente te onderscheiden zijn: een van de merkwaardigste zaken in Europa. Beze vrouwen zouden er goed aan doen het zo te houden en de modebladen van Parijs en Brussel als ver boden lectuur te beschouwen. Laten we dit bericht eindigen met de beste wensen uit te spreken voor de ontwikkeling van de nieuwe stich ting van het Heilig Hart te Bergen op Zoom. Bit huis zal ons missionarissen leveren voor Afrika en aposto- len voor de calvinistische provincies in het Noorden van Holland. Be welwillendheid van de geleerde bisschop van Breda en van de eerbiedwaardige deken—jubilaris van Bergen geeft ons de zekerheid, dat de stichting bloeien zal.J STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM GESCHIEDKUNDIGE KRING FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX MINI-WATERSCHANS, JAARGANG 7, NR. 2

Periodieken

De Waterschans | 1976 | | pagina 1