11 IQ "Beleg van Bergen-op-Zoom door Ae Franscfaen" UAh-door N.H. Toen onze Kring op 22 oktober o.e, het huis "Be Linde- worm" bezocht, werden we vriendelijk ontvangen door de eigenaar van hst pand, de heer J. van Giels; aan het einde van de bezichtiging, bood hy alle bezoekers een boekje aan, een mini-pocket, een facsimile-uitgave van een werkje met bovenstaande titel» Het werd ons -by een eerste doorbladeren ervan- al gauw duidelijk, dat de letters N.H. in de plaats stonden voor Numa Hassel- man, die zijn boekdrukkerij, handelsdrukkerij, muziekdruk ke rij en boekbinderij op vele pagina's onder de aandacht van de lezers bracht. Be inhoud van het -boekje is een, wat romantisch, ver slag van wat vooral de officieren van beide partijen beleefden rond de belegering van de stad. Een van de officieren in de vesting speelt de rol van verrader} hij wordt alleen aangeduid met "kapitein v.d. P"wat zyn doen en laten in nog groter geheimzinnigheid hult. De vraag rees: hoe kwam Hasselman aan deze gegevens? Op de laatste pagina licht hy de sluier: hij richt een "Beleefd Verzoek" aan zyn lezers, "om oude en door hen niet gebruikte boeken over geschiedenis, aan mij te wil len afstaan of ter leen te geven". 'n Helatie speelde ons het boek, waaruit Hasselman ge put heeft in handen. Het was: Bergen op Zoom in 1747 door N.J. de Wilde. 2e Beel. Groningen, by W. van Boekeren. 1839. By een eerste kennismaking ermee, bleek: - dat N.H. een beknopte uitgave schreef van het werk van de Wilde; - dat in het oorspronkelijke werk "Amor meer luimig was" 'n Term uit dat oorspronkelijke boek) dan in de uit gave van N.H. - dat de geheimzinnige Kapitein v.d. P, Kapitein van der Plasse was; - en dat Hasselman het zich wel gemakkelijk heeft ge maakt, door hele stukken uit het boek van de Wilde doodgewoon over té schrijven. Een kort voorbeeld hiervan: De Wilde (2e deel, pag, 67), "In den vroegen morgen van den 23 Augustus deed de kolonel Couloir aan den maarschalk L3- wenthal, voor wien op tafel het plan der ves ting lag, verslag van den voortgang en den tegen- woordigen toestand der belegerings-werken". N.H. (2e deel, pag. 19). "In den vroegen morgen van den 23 Augus tus deed kolonel de Couloir aan den Maarschalk Löwenthal verslag van den voortgang der belegeringswerken" Zo kunnen we doorgaan] Toch deed N.H. goed werk met een aardig en spannend verhaal opnieuw te brengen. En dat deed ook zo de heer J, van Giels (zij het met minder pretenties, dan Hasselman), waarvoor onze dank. Bij de gravure: Sifege de Berg—op—Zoom, emportée d'assaut le 16. septemb, 1747. Zoals lezen kon in het artikel van de heer W.A. van Ham, gaf de heer Laane een repro van deze gravure uit by gelegenheid van een zaken- en ambtsjubileum.

Periodieken

De Waterschans | 1978 | | pagina 7