16. sche topografische ontwikkeling van onze hoofdstad, door de heer L.C. Schade van Westrum, tweede voorzitter van het Genootschap Amstelodamum. 20.00 uur. Zaterdag 9 .juni. Na het ontbijt vertrekken we naar Haarlem. 8.30 uur EXACT. Aankomst Haarlem 9.00 uur. Inleiding over de oude Sint-Bavo door de heer Th. A. Helleman, voorzitter "Vrienden Grote Kerk", waarna bezichtiging 9.00 - 10,15 uur. Koffiepauze (voor eigen rekening) 10.15 - 11.00 uur. Bezoek aan de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo en het zilver van de "Warmond Collectie". He Kathedraal is ge bouwd in 1898 door Ir. Joseph Cuijpers; de toren in 1930. Het is een van de grootste kerkgebouwen van ons land, gedeeltelijk in neo-gotische stijl opgetrokken met ara- bische reminicenties. Hier worden we ontvangen en rond geleid door de heer J.W.B. Bejjk, schatbewaarder van de Kathedrale Basiliek. He mogelijkheid wordt nog onderzocht, of er gedurende ons bezoek voor onze leden kan worden gespeeld op het ABEMA-orgel, dat uit 1923 dateert. Het grootste gedeelte van de "Warmond Collectie" is een geschenk geweest van Koning Willem I, He kerkelijke kostbaarheden waren na het vertrek van Lodewijk Napoleon in het paleis op de Ham achtergebleven en kwamen door deze gift in het Seminarie Warmond terecht» 11.00 - 12.15 uur. Lunch in de Peter Cuijper Taverne, Kleine Houtstraat 70, tel. 025 - 320885 (een gerestaureerd I6e/l7e eeuws pand) met inleiding over de Haarlemse Hofjes door de heer P, Jongens, tot voor kort Hoofd Gemeentelijk Monumenten bureau Haarlem. 12.30 - 14.30 uur. Deze lunch bestaat uit: 17. Bouillon met stokbrood Pikante vleesragout ftyst en salade. Dranken zijn voor eigen rekening. Bezoek aan enkele hofjes en wandeling langs gerestau reerde gebouwen, onder leiding van de heer P. Jongens. 14.30 - 16.00 uur. Bezichtiging van het stadhuis, eveneens onder leiding van de heer Jongens. Hier wordt thee geserveerd, 16.15 - 17.30 uur. Op de terugreis: afscheidsdiner in de 7 Bergsche Hoeve te Zevenbergen, tel. 01680 - 24166. Dranken zijn voor eigen rekening. 19.15 - 21.15 uur. Het menu van deze avond zal bestaan uit: Champignonsoep Cordon Bleu Fruitsalade met Kirsch Koffie. Dranken zijn voor eigen rekening. Aankomst Bergen op Zoom. 21.45 uur. Wij logeren in het Euromotel te Amsterdam, Oude Haagse- weg 20, tel. 020 - 179005. De deelname aan de excursie wordt bepaald door de volg orde van binnenkomst van het reisgeld. Voor een dubbele kamer gelieve U 2 x 210,over te maken met vermelding van de namen van de deelnemers. Wenst U een enkele kamer te reserveren, dan gelieve 226,25 over te maken. Willen degenen, die op het kantoor van de heer Laane,

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 11