f 18. Hoogstraat 11 te Bergen op Zoom, de catalogus "Keur van Tin uit de havensteden Amsterdam, Antwerpen en Rotterdam" komen afhalen, dit op hun bewys van betaling vermelden. In verband met uitstedigheid van de penningmeester van onze Kring gelieve U het reisgeld over te maken op giro 1109598 t.n.v. Aug. P.G. Laane, Hoogstraat 11 te Bergen op Zoom. Vanneer mocht blyken, dat de belangstelling voor deze excursie zeer groot zou zyn, overweegt het bestuur deze excursie in de maand oktober te herhalen. Zv, die reeds geld overgemaakt hadden, genieten dan de voorkeur. Op 1 februari 1979 overleed de heer JAN G. SLOFF oud-leraar plant- en dierkunde te Eergen op Zoom, Ridder in de Orde van Cranje-Narsau, 3 "drager van de Belgische Medaille van de Weer- stand, erelid van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging. Overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van de overledene heeft de lijkbezorging in alle stilte plaatsgehad. Hij laat bij deze de velen met wie hij in zijn leven mocht samenwerken hartelijk groeten en hij dankt hen voor hun vriendschap. De executeur-testamentair, correspondentieadres Argolaan 672, Bergen op Zoom Tot onze grote droefheid is plotseling overleden onze lieve EDMONDSMAGGE op de leeftijd van 58 jaar. Halsteren: Hennie Smagge-Schelen Voorburg: Karei Smagge Halsteren: Jan Smagge Nij Beets: Maaike en Jos i Meeüs-Smagge Jerom en Marieke Middelburg: Vera en Rein Koolen-Smagge Hanneke FamilieSmagge Familie Schelen 1 februari 1979, Halsterseweg 1, <851 KL Halsteren.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 12