Werk van onze leden. 20. I. Woman and the Devil in Sixteenth-Century Literature. Waarschijnlijk zal in de komende meimaand een boek van ons Engels medelid, mejuffrouw Lucy de Bruyn, uitko men onder de titel: "Woman and the Devil in Sixteenth-Century Literature". Wat nadere informatie over dit werk en over de schrijf ster vonden we op de omslag van het boek; we bieden U die aan in de vertaling van Mevrouw W, Sjoer, lerares Engels aan de Rijksscholengemeenschap. We geven ook het adres van Mej. de Bruyn, 18, Primrose House. 264, Kew Road. Richmond. Surrey, TW9 3EG (Tel. 01-940-3678). Houtsnede uit: "De Lamiis et Pythonicis Mulieribus" Rutlingae, c. 1489. door Ulricus Molitoris. geplaatst op de omslag van: "Woman and the Devil".

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 13