ïucp tie prujm in süxteentfwtnturp literature- 22 Distributed by Printed in Great Britain Jacket design by Jonathan Tetley TuJskhèd by fbt. C'crmpti-n7?tThbuMtWilts Cl Bear brvic De Vrouw en de Duivel 23 Dit is een gedetailleerde studie over vergelijkende li teratuur, die niet alleen Engelse, mar ook Nederland se en Duitse bronnen bestrijkt én bijdragen uit andere landen van het Europese vasteland. De rol van de Vrouw wordt tegenwoordig veel besproken en het is vermakelijk op te merken, dat het mannelijk ideaal van: "zuiverheid vriendelijkheid en eerlijkheid", altijl zijn alternatieven heeft gehad. Dit ideaal word weerlegd door de Lichtekooi, dio bo wses haar eigen natuur ontrouw te zijn en door de Eeks, wier leepogig en gerimpeld voorkomen, duistere gewoon ten en wraakzuchtige geesteshouding nauwelijks zuiver genoemd kunnen worden. De vijandige en jaloerse aard van de feeks, miste alle sporen van vriendelijkheid, De Duivel wendde zich altijd tot de zwakkere leden van de vrouwelijke kunnoj hij ver overde de lichtekooi met de luren en vrijheden van de Renaissance? hij begon een nauwe, lichamelijke verhou ding met de Heks, die haar krachten aan hem ontleende? en niet in staat het hcofd te bieden aan de scherpe tong en de kwaadaardige aard van de Feeks, probeerde de Duivel haar gunstig te steunen. Dit is een wetenschappelijk werk, en de belangrijkheid ervan is éven universeel, als de betrekking die het heeft op de houdingen van nu, Lucy de Bruyn, lector Engels, heeft een afwisselende en avontuurlijke loopbaan gehad. Zij heeft veel gereisd, gezien waar de wereldzeeën elkaar ontmoeten, het Andes— gebergte beklommen en in het oerwoud geslapen, In de vijftiger jaren was ze studente van de universi teiten van London en Oxford en ze keerde in 1962 als wetenschappelijk studente terug naar "King's in the Strand", Sinds die tijd heeft ze colleges gegeven over het Engelse Drama aan verscheidene universiteiten in ELEMENT BOOKS LTD THE OLD BREWERY, TISBURY WILTSHIRE, ENGLAND ISBN O 90OI93 72 7

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 14