derwijzers was. Hoe men mijmeringen in emmertjes doet, kan alleen de sohrijver verklaren, niet de samensteller van deze lijst. W.A. van Ham. Uitnodiging tot deelname aan de mini—excursie "Bergse Huizen" op zondagmorgen 22 april, o.l.v. Ir. Jan Weyts; beginnend om 10.30 uur. Het beginpunt van deze excursie is een huizenpaar aan het einde van de Oude Haven. Baar bezoeken we de nog in restauratie zijnde panden Zuidzijde Haven. 79 en 81. Be huizen, genaamd "Be Ooievaar" en "Be Arend" zyn in het midden van de 17e eeuw gebouwd. Ze hebben grotendeels nog hun oorspronkelijke voor- en achtergevels en hun oorspronkelijke balklagen behouden. Opmerkelijk zijn hun uitgebouwde schoorstenen en hun achterhuisjes. Aan de Noordzijde Haven. 32 bezoeken we "Be Maagd van Mechelen", een in oorsprong middeleeuws huis, dat in de loop van de eeuwen echter meermalen werd verbouwd. Be restauratie handhaafde de toestand van vóór 1898. Ook hier zyn de oude balklagen grotendeels nog aanwezig. Baarna begeven we ons naar het interessante pand Moere— grebstraat. 86: interessant, want vodr en tegen een trapgevelhuisje bouwde men in de 18e eeuw een statig pand. Het buitenschilderwerk moet nog voltooid worden. Be excursie eindigt met een bezoek aan "Be Linde", Potterstraat 22. We bezochten het al eerder, zowel de restauratiewerkzaamheden van verleden jaar, als de vriendelijkheid van de heer, mevrouw en kindje Wejjts noden ons tot dit hernieuwd bezoek. v.R.

Periodieken

De Waterschans | 1979 | | pagina 17