17. KIDNAPPING IN BERGEN OP ZOOM IN HET JAAR 1570. Voor Bergen op Zoom was 1570 een veelbewogen jaar. Na de dood van de laatste Glymes, Jan IV, naastte Philips II het Markiezaatdat daardoor nog meer onder de di recte invloed van Alva viel. Het is begrijpelijk, dat bepaalde gebeurtenissen inspirerend werkten op schrij vers en dichters. Zo ligt er in het British Museum een oude ballade (Col lectie Roxburghe Club), een satire op Dr. John Story, 'n Rooms Katholieke rechtsgeleerde, die in augustus 1570 in Bergen op Zoom gevangen genomen en in juni 1571 ter dood veroordeeld werd. John Story (l510?-157l) was de zoon van Nicholas Story en zijn vrouw Joan. De familie was waarschijnlijk uit de provincies Northum berland en Durham afkomstig, hoewel er ook een tak in London gevestigd was. Hij werd lid van de Derde Orde van de Greyfriars (Franciscanen) en studeerde in Hincksey Hall, Oxford, waar hij de graad van Meester in de Rechten behaalde op 8 Mei, 1531. Als jongeman reeds stond hij in hoog aanzien, 'a most noted civilian and canonist1. In 1537 werd hij benoemd tot Principal van Broadgates Hall, nu Pembroke College. Kort daarop promoveerde hij en werd aanvaard als advokaat van Doctor's Commons, Hij bood zijn goede diensten aan by de belegering van Boulogne. Als beloning werd hij benoemd tot de eerste "regius professor of civil law" aan de universiteit in Oxford, Ook als lid van het Parlement had hy invloed. Tijdens Edward VI raakte hy in moeilijkheden. In November 1548 veroorzaakte hy opschudding door zijn sterke oppo sitie tegen de i'act of uniformity" en door in het House of Commons uit te roepen "Woe unto the land whose king is a child J* Het gevolg was, dat hy opgesloten werd in de Tower van 21 November 1548 tot 2 Maart 1549.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 10