32. van het geslacht Van Stacele" (Naaldwijk 1979). In Mensen van Vroeger behandelde J.W.M. Weijts de ge nealogie van de faöiilie Van Overstraten (blz. 142-150). Over de grotere monumenten in de streek schreef W.A. van Ham inNoord-Brabant (blz. 207-217). Voor de eco nomische historie is van belang de levensgeschiedenis van C.F. Scheffer Van bank naar bank (z.pl., 1979). Een boek over het kwartier van Antwerpen is dat van W. Steurs Les sources de 1'economie rurale dans le quartier d'Anvers. dat dus de bronnen opgeeft Cin het frans) en publikatie nr. 42 vormt van het Belgisch Cen trum voor landelijke geschiedenis (Leuven 1977). Over het dialekt gaat het boekje van J. Stroop Sprekend een V/est Brabander (Amsterdam 1979). Onze streek komt ook aan de orde in de Archeologische kroniek voor Noord- Brabant I974-I976 (Eindhoven 1978) door V. Ververs en G. Beecx. Van lokale betekenis zijn:'E. Buys over de eerste vier kerken van Oudenbosch in: Be Ghulden Roos 38, blz. 5-13» en C.Th. Lohmann: De Sint Bernardusschool in Hoeven (blz. 37-43). Een boekje in twee delen over De Gouverneurs van Willemstad is van de hand van C.A.I.L. van Nispen, verschenen in de Fublikaties van het Archi- variaat Nassau Brabant nrs. 46 4n 47. In dezelfde reeks schreef W.A. van Ham over Altena, van hoeve tot pomp station (nr. 48). Over de Mark-Vlietverbinding schreef hij in Brabantia nr. 28, blz. 28-29. Een gestencilde uit gave van G. Groeneweg (Stichting In Den Scherminckel') behandelt het Archeologisch onderzoek op het terrein van het voormalige gasthuis aan de Blauwstraat te Steen bergen. Zodoende is ook 1979 weer een belangrijk jaar geweest op publicistisch gebied. W.A. van Ham.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 18