STAD EN LAND VA N BERGEN OP ZOOM Mini-Vaterschans, llde .jaargang, nrs. 1+2, .januari 1980. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIGE KRING

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 2