Kringnieuws. Het is maar goed, dat het verschijnen van "De Water- schans" niet vastzit aan bepaalde data. Dan waren we erg in gebreke gebleven. Nu zijn we dat ook, maar het is, om bovenstaande reden, minder opgevallen. Dat we in 1979 H maar één Waterschans (zij het dan wel 'n dubbel nummer) konden brengen vindt zyn oorzaak vooral daarin, dat zowel uw voorzitter als uw secretaris "uitvielen" wegens ziekte. Alleen uw penningmeester bleef als im mer actief Dr. E. Hdrtel. Omreden van zyn ziekte heeft -ook dat weet TJ- onze voorzitter Dr. E. HSrtel zijn functie als Wethouder Ruimtelijke Ordening van Bergen opZoom moeten neerleg gen,. De constante druk en drukte, waarmee de inspraak procedures van heden ten dage hem belastten, werden tot een niet meer te dragen overlast. We wensen Mei, nu hij het wat rustiger aan kan doen, 'n algeheel herstel toe. Hij (en ons egoïsme kykt dan wel degelyk om de hoek) en Uw-vereniging gaan dan een tyd van groter welvaren tegemoet. De Redactie-commissie. bestaande uit de heren W.A. van Ham, drs. W. Stuart. M. Venselaar en C. van de Watering hebben het hem toch v/eer maar geleverd, "Studies uit Bergen op Zoom, '3" is uit; het is een prachtig boekwerk geworden, met een 7-tal zeer lezenswaardige artikelen, die een periode vanaf de (late) middeleeuwen tot in de 19e eeuw bestrij ken. Naast een lezenswaardig is het ook bezienswaardig boew en dat niet alleen door het uitstekende drukwerk van het Grafisch Bedrijf Hertogsmaar ook door een over vloed aan goede, instructieve illustraties.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 3