Bergen op Zoom. (Dit i.v.m. de publicatie van de volledige inventarisatie van dit ze er belangrijke archief), mei de eén-dags excursie. juni een zondagmorgen-trip naar de Grote Kerk i.v.m. de restauratie van twee 17e eeuwse "graf"-monumenten, t.w. dat van Louiis van Kethulle en dat van Karei Morgan. (Beiden militair-gouverneur van Bergen op Zoom). Programma II. Via, de activiteiten van onze Eedactie-commissie scho telt ïïw bestuur U ook dit jaar weer een aardig werkje voor en wel over de kerk, die (om een grapje van de redactie-secretaris te gebruiken) verleden jaar 150 jaar maagd was. We bedoelen de H. Maagdkerk op de Gro te Markt. De heer Charles de Hooij zal U daarin vertel len over de voorgeschiedenis van de bouw, terwijl de heer H. Smout de inventaris bespreken zal. Historisch-Contact West-Brabant. Dan is het mogelijk, dat U op een goede dag wat mate riaal in- de bus vindt onder bovenstaande of soortge lijke titel. Het is informatie over wat zich. in West- Noord Brabant afspeelt op geschiedkundig, heemkundig en archeologisch terrein. ontvangt het blad gratis. In den Scherminckel We ontvingen van de stichting bericht, dat het be stuur als volgt is gewijzigd: Dhr. J, Weyts jr voorzitter Dhr. G. Groeneweg, penningmeester Dhr. L. Weys leider opgravingen .7. Kw. A. Slokkers beheer collectie Dhr. V. Loeff secretaris, Bubbelstraat 58, 4éll GM Bergen op Zoom. De maand februari. Programma I vulde die maand niet in. De initiatief rijke Bergenaar zou het niet op prijs stellen. In plaats daarvan geven we U het slot van een brief van de Car- navalist Henri Overhoff: "Verschrikkelijk druk i.v.m. Carnaval. Vele dingen te maken J i Van 1-14 februari zou ik mijn carnavalsqollec- tie exposeren in het Tongerloohuis te Roosendaal, echter nog steeds niets vernomenJJ In grote haast -als immer onleesbaar- 100001 keer beste groeten uit Kokum van unne krab in Mokum".

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 5