10. oude koopmanshuizen langs de grachten, ipaakte grote in druk. De boot meerde af aan de Amstel voor het huis Six. Hier werd de collectie van de Fam. Six bezocht, bestaande uit de particuliere verzameling meubelen, porselein en schil derijen, waaronder meerdere oudé meesters, toegelicht door de Heer Bos. Yooral het portret van Jan Six II, door Rembrandt in I64I vervaardigd, is van onschatbare waarde. Daarna werd aan het museum Willet Holthuijzen, eveneens een grachtenhuis uit de 17e eeuw, aan de Herengracht een bezoek gebracht. De Heer van Erpers Royaarts leidde ons langs de tentoon stelling "Keur van Tin". Met zeer deskundige assistentie van de Heer Laane werd het gezelschap enthousiast gemaakt voor do vele tinnen voorwerpen en het was moeilijk elders in een latere fase af te blijven van tinnen berden en kannen, om die op hun merkteken te beoordelen! Ha de thee in het Amstel-hotel begaf het gezelschap zich per bus naar het Euromotel voor het diner en verblijf voor de nacht. 's Avonds werden we tijdens het diner verrast door een be zoek van Henri Overhoffeen "oude" krab in Mokum. Hy bleek de liefde voor de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom niet verloren te hebben en bood alle deelnemers reproducties aan van etsen van eigen hand, die hij in de loop der jaren van Amsterdam had gemaakt. Hij kon het niet laten, om ons zijn snelkloppend hart voor het carnavalsgebeuren over te brengen, een gebeuren, dat hy in Amsterdam nog altyd op z'n Bergs met "Agge mar leut et" probeert uit te dragen! Ka het diner gaf de Heer Schade van Westrum, tweede voor zitter van het Genootschap Amstelodamum, een bijzonder boeiende voordracht over de historische topografische ontwikkeling van Amsterdam. Uitgaande van enkele dia's werd de ontwikkeling van Amsterdam geschetst. De eerste plattegrond van 1538 van Cornelis Antoniszoon gaf een juist beeld hoe Amsterdam rond de Amstelmond in het IJ werd gebouwd. We vinden dan terug de Oudezyds- voorburgwal by de Oude Kerk en de Nieuwezydsvoorburg— wal by de Nieuwe Kerk. (naast het paleis op de Dam) De burgwallen waren ter verdediging gebouwd. Later werden de hoofdgrachten als vaarwegen aangelegd; zo getuigen het Damrak en het Rokin nog van oude begrippen, die met de vaart te maken hebben. Men kwam steeds meer onder de indruk van de eerste his torische houtsnedekaart, die zo'n voortreffelijk over zicht gaf, van wat zich aan het einde van de 13e eeuw in onze hoofdstad heeft afgespeeld. De latere ontwikkeling werd mede aan de hand van enke le, prenten aangegeven. Door de aanleg van de ondergrondse is het thans moge lijk opgravingen te doen en het verleden uit de grond op te vissen, Zaterdamorgen vertrokken we om half negen precies naar Haarlem, waar we ontvangen werden door de Heer Delleman, voorzitter "Vrienden Grote Kerk", bij de oude Sint Bavo. Een uitgebreide rondgang maakte het mogelijk, om de vele historische monumenten in de kerk te bezichtigen, waar onder de grafsteen van Prans Hals. (overleden 1666) De broodbank, ook wel Heilige Geestbank genoemd, gaf een indruk, hoe in de middeleeuwen de welgestelde Haar lemmers het brood in de kerk uitdeelden aan de armlas tigen. Indrukwekkend is het grote orgel van 1736, dat door Mozart werd bespeeld, toen hij 10 jaar oud was en door hem werd geprezen om zyn zuivere tonen. Na een koffiepauze werd de Kathedrale basiliek Sint Bavo bezocht, een bouwwerk dat Ir. Joseph Cuypers, een zoon van de bouwmeester van de Munt en het Centraal Station in Amsterdam, heeft gebouwd. De Heer Beijk verzorgde de rondleiding met uitgebreide

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 7