12. uitleg, vooral by de zilvercollectie in de schatkamer. Het merendeel van de daar aanwezige schatten, waaron der een 16e eeuwse"monstrans, weiden hier verzameld na de opheffing van het groot-seminarie van Warmond, van daar de naam "Warmond collectie". De basiliek, getuige het door de Paus geschonken cono peum, is 100 meter lang en 40 meter breed en is opge bouwd uit gele Friese steen, die een vrolyk, licht ef fect aan da kerk geeft. De prachtige glas-in-lood ra men aan de noord- en zuidkant en de vele wandschilde ringen, vooral van Bijvoet, komen in deze kerk bijzonder goed tot hun recht. Br zijn meerdere specifieke kapellen, waarin ook heden daagse kunstenaars hun werkstukken hebben staan; een kapel, die grote indruk maakt, bevat tegeltableau's van Toorop. In de kerk bevindt zich een prachtig orgel, dat gedu rende ons bezoek werd bespeeld. Het deed weldadig aan, het "Merck toch hoe sterck", dat in deze gewijde ruim te ter ere van de Bergse bezoekers werd gespeeld, aan te horen. In de Peter Cuypertaverne werd de lunch gebruikt en hier ontmoetten we de Heer Jongens, die ons over zijn werk als Hoofd van Het Gemeentelijk Monumentenbureau Haarlem vertelde. Haarlem bezit een monumentenlijst van 1000 monumenten. Deels als plicht en deels als kans, om de stad voor een gedeelte te behoeden voor het op dringende moderne geweld, is er ook hier een harde strijd geleverd om de typische historische monumenten van deze stad te bewaren. Het gaat hier om de hofjes, die al zeer oud zijn en waarvan de eerste aan het eind van de 14e eeuw werden gesticht. Ook de gerestaureerde gehouwen, onder andere de taver ne waar de lunch werd gebruikt, werden uitgebreid ge toond. Daarna volgde een bezoek aan meerdere hofjes, met een wandeling door het hart van Haarlem. Het gaf ons de gelegenheid kennis te maken met de res- 13. tauratie en de rust, die nog in sommige gedeelten van de Haarlemse binnenstad heerst. - We eindigden onze wandeling in het Stadhuis, dat ont stond uit een samenvoeging van verschillende, vroeger van elkaar onafhankelijke delen. Het oorspronkelijke ge- houw was het slot van Graaf Willem II. Vooral de rid derzaal is hijzonder fraai en het afscheid van Haarlem in de kamer van de gemeente-secretaris was volledig in stijl, passend bij het historische verleden van deze stad. Ha de slotmaaltijd, een goed verzorgd diner in de 7 Borgsche Hoeve in Zevenbergen, keerden we zeer voldaan huiswaarts. Nogmaals zij gezegd, dat we grote dank verschuldigd zijn aan de Heer A. Laane en diens echtgenote, die op zo'n voortreffelijke wyze deze tweedaagse excursie hebben voorbereid en geleidl A, Vos.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 8