'n Een-dags-excursie naar de oudste stad van Zuid-» Holland, die de naam Dordrecht draagtI 14. Zaterdag 19 mei 1979 vertrokken we 's morgens om half negen met de bus, om tegen half tien in Dordrecht te arriveren. Op "Het Hof" (een voormalig klooster en ook een herin nering aan de eerste vrije Statenvergadering) werden we hartelijk ontvangen door de Heer en Mevrouw van den Berg. Ze gaven ons een korte uitleg over het ontstaan van de stad en over de geschiedenis van de zaal, waar we even rustig konden zitten, voor we aan de rondwandeling be gonnen. Want ook naast "Het Hof" is er in Dordrecht veel moois te zien, zoals handels- en pakhuizen en grote heren huizen, die tegen elkaar oppronken. Maar een speciaal type gevel kwam op onze wandeling naar voren: de Dordt- se gevel. (We treffen die echter ook in andere steden aan) Het wan bijzonder prettig, dat onze reisgroep in tweeën werd gesplitst, zodat we allen de historische uitleg van de heer of van mevrouw van den Berg goed konden volgen. Via vele straten kwamen we bij een binnenhaven, waar we een prachtig uitzicht hadden op de compositie van de flankerende gevelwanden. De tijd is ook daar niet stil blijven staan. Van de grote pakhuizen heeft men komfor- tabele woningen gemaakt, die het havengezicht echter wel intact laten. Verder lopend langs de vele gerestaureerde panden, kwa men we bij het Restaurant Bellevue, waar ons een fijne maaltijd stond te wachten, terwijl we tevens konden ge nieten van het mooie uitzicht op de drukst bevaren wa terweg van Europa. Nadat ieder uitgerust en aangesterkt was, gingen we verder met onze tocht door het Dordtse verleden. In de Grote Kerk kregen we een boeiende rondleiding. We be wonderden er een wit-marmeren preekstoel uit de 18e eeuw; een koperen koorhek en twee rijen rijk-gebeeld houwde koorbanken uit de 16e eeuw. Er was daarnaast te veel moois te zien, dan we het hier kunnen vermelden. Het laatste bouwwerk, dat we bezochten, was het monumen tale stadhuis. Met de restauratie was nog maar pas een begin gemaakt, zodat het nog wel even zal duren voor die voltooid zal zyn. Hadat we een rondgang door dit gebouw (waarin veel fragmenten uit de Middeleeuwen waren blootgelegd) had den gemaakt, namen we afscheid van de Heer en Mevrouw van den Berg, die hun hele zaterdag aan ons besteed hadden. Het weer was die dag uitstekend; mede daardoor kunnen we zeggen, dat de excursie een zéér geslaagde was. Onze grote dank gaat uit naar hen, die deze reis en ook de dia-avond, die eraan voorafging, hebben georgani seerd.

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 9