worden!6 Hese zielen worden aan haar voeten afgebeeld als muizen, dieren, die met de onderwereld in kontakt staan. Als gevolg van deze wijze van afbeelden werd zij later tegen muizen- en rattenplagen aangeroepenJ7 wat heel goed paste bij haar rol als beschermster van de oogst. Zij is, als de Koedergodin in de oudheid, godin van leven bn dood; zij beheert de cyclus van sterven en geboren (herboren) worden. Talrijk zijn de herinneringen aan haar in West-Brabant. Zij zou in Geertruidenberg, dat naar haar genoemd is, een kapel gesticht hebben; behalve die op het strand is er nog een St. Gertrudisbron in Groot-Overveld, onder Beek; niet ver vandaar een St. Geertruidshegge waar zij vaak gewandeld sou hebben; ook zou zij in Sun- dert op het huis te Laer verbleven hebben1.8 Deze laat ste overlevering brengt ons weer de nabije vondst van het altaar voor Sandraudiga in herinnering. In ditzelfde gebied vinden vrij langs de Mark, ten hoor den van Breda, sporen van de heilige Amelberga. Deze zou lange tijd vertoefd hebben op de Emelenbe.rg, nu Smer genoemd!9 Amelberga was een zuster van Pepijn van Landen en dus een tante van Gertrudis. Deze Amelberga komt voor in de naam van de 3t« Amelbergabeek, die ont springt bij de Belgische plaats iïater (Ahaterna, afge leid van indo-europees mater, "moeder"). Haar kapel staat bij de bron van deze beek. Terecht neemt D.P. Blok aan, dat de heilige Amelberga de moedergodinnen te Ma ter opgevolgd zal hebben90 Zij zou ook te Temse gewoond hebben, waar zij de eerste kerk bouwde en een grote ommegang te harer eer gehouden wordt91 Deze Amelberga mag niet verward worden met Amelberga van Susteren, die enkele eeuwen later leefde en die wij by de bespre king van de Maasgouw nog zullen ontmoeten. Aan de zuidvestzijde van Kehalennia'q- invloedssfeer treedt in christelijke tijden de merkwaardige H. Pha- raïldis op. Dit is de gelatiniseerde Germaanse Trouwe Hilde, een wal leuredie wodan begeleidt op zyn nach telijke tocht door de wolken, en de gevallen Izrijgers weer tot leven wektKaar haar heet de Melkweg Ito— neldenstraat, uit Vrouwen-Hilden-Strate. 24

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 14