de scheepslieden de naam van hun heidense goden aan? Gertrudis'boden, die van de enige ware God. Toen riep een hunner ten aanhoren van allen: "Geertruud, help ons. zoals gij beloofd hebt". Bij de derde aanroeping verdween plotseling het monster in de diepte en het schip ver volgde zijn weg naar de veilige haven. Overeenkomsten tussen liehalennia en Gertrudis. Beiden waren vrouwen. Zij boden bescherming aan scheepslieden. Hehalennia zit op een troon. Gertrudis als abdis ook. Het kapelletje bij de St. Geertruydtsbronne te Bergen op Zoom groeide uit tot een bedevaartsoord, voor de land bouwende bevolking van Borgvliet en het Zuidkwartier van het Markiezaat, die er heen trok om haar voorspraak in te roepen ter bescherming van gewas en oogst tegen ongedierte en muizen (5)» Gertrudis en liehalennia be kommerden zich dus om de groei van de gewassen. Yast staat, aldus Slootmans (4)» dat Amandus tussen 629 en 642 in het gebied van Schelde en Leie het evan gelie verkondigde. In het artikel: Be H. Gertrudis van Hij vel" (2) lezen we dat Gertrudis in 646 toen ze 14 jaar was haar vader ver loor. Terwijl Itta (haar moeder) nu overlegde, wat zij en haar dochter konden doen voor de Heer, kwam de H. Aman dus op een van zijn missietochten haar bezoeken. Hij gaf de raad voortaan als weduwe de Heer te dienen en voor zichzelf, voor haar dochter (Gertrudis) en voor anderen een klooster te bouwen op haar goederen te hijvel. Ha 12 jaar overleed Itta en nu stond Gertrudis alleen aan de leiding (abdis). In het artikel van Br. J. Tesser (5) vindt men het volgende omtrent St. Amandus. "Ten slotte treffen we Amandus weer in Vlaanderen aan. Uit een schenking door hertog Hohling en zijn vrouw Bebelina in 694 aan de H. Hillibrord gedaan, weten we dat hij in Antwerpen een kerk heeft gebouwd ter ere van de H. Pe trus en Paulus. Zijn streven was er op gericht zoveel mogelijk het doop sel toe te dienen (en daarna eerst een meer persoon lijke vorming te geven) en de heidense heiligdommen en gebruiken door Christelijke vervangen. 76or zijn optre den v/aren er slechts weinig kloosters in de zuidelijke Tekening naar houtsnede met Sint Gertrudis, Duitsland, 15e eeuw. 30

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 17