DE WATERSCHANS. Tekst bij enkele illustraties. Hiernaast, pag. 1, Tekening naar foto (van H. Bos) van het middendeel van het zegel van het kapittel van de Sint-Gertrudis- kerk te Bergen op Zoom, waarop o.m. Sint Gertrudis (1559). op pag.-è&,2.5Z Tekening naar houtsnede met Sint Gertrudis, ca. I.42O- 1440. Universiteitsbibliotheek München. mededelingenblad van de geschiedkundige KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM ELEDE JAARGANG NO'S 3 EN 4, APRIL 1980

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 2