Ter Inleiding. In dit nummer' doen we U verslag van de Algemene Jaar vergadering, die op woensdag 19 maart 1.1. te Huijbergen in het Poortgebouw gehouden werd. Dit verslag volgt de programmapunten, die we gaven in de uitnodigings-cir- culaire. Daarnaast biedt dit nummer U twee artikelen, die we zouden willen samenvatten onder de titel: "Van Domburg tot aan de Donge, moedergodinnen en heiligen in Zeeland en West-Brabant", waarin Gint-Gertrudisde patrones van Stad en Land van Dergen op Zoom de grote rol speelt. Enkele jaren geleden ontvingen we van onze, zeer ge waardeerde, medewerker Drs.K.J.K. Thiadens een artikel, waarin hij zijn vermoeden uitsprak, dat Sint Geertrui wel eens de functie van de moedergodin Uehalennia overgeno men zou kunnen hebben. We hielden dit opstel "in porte feuille" tot zich een goede gelegenheid tot plaatsing in ons blad zou voordoen. Die deed zich voor, toen we in het maandblad "Jeugd en samenleving" een soortgelijke, maar nog meer uitgewerkte •publicatie aantroffen, (jaargang 10, jan.-febr, 1930). Dij gelegenheid van het afscheid van de hoofdredactrice Mevrouw Drs. E.M. Dresen-Coenders schreef Prof. Pr. J.A. Huisman, hoogleraar in de taal- en letterkunde van de oud-gemnaanse volkeren te Utrecht, een artikel onder het hoofd: Hoedergodinnen en heiligen. Het verlof van de redactie-secretaris Ds. Roel van der Kley en van professor Huisman mochten we een deel ervan overnemen in De Waterschans; we danken beide heren hier voor ten zeerste. Dat we voor 'n dêel kozen, komt omdat de publicatie van het geheel teveel zou zijn voor onze kleine Waterschans. Toch doet men zoiets niet ongestraft: al lezend zult U merken, hoe hinderlijk het is verwijzingen naar "verder" op te merken, terwijl dat "verder" ontbreekt. Het betekent, dat we het artikel van professor Huisman hebben beschadigd. Gelukkig (voor ons) tilt hij zelf niet zo zwaar daaraan en hij wenst U "een genoeglijke le zing toe". v.R, Hamen deel aan de Algemene Ledenvergadering: Ant. O.K. Asselbergs Mevr. A.C. de Moei Kej. J.K.M.A. Asselbergs Mevr. K.B.J. Plouvier- Kevr. M.A.P. Asselbergs Suykerbuyk S.G.K. Asselbergs Alb. van PJjckevorsel G. Becht Kevr. H. Schetters-Lacor E.C.V7. van Bladel H.J. Schutte J.Ii.P. Dos Mevr. G.J. Selsig-de Hijs J, van Dort Ds. A.G. v.d. Stoel Mevr. A.H. van Dort-van Deursen Mej. A.L. van der Stoel Kevr. E.J. fokker-de Oude 3. van der Stoel Mevr. H. Dras er-Witt ermans Kej. J. Suykerbuyk G.C. Groeneweg Kevr. E. van Twist- W.P.A.K. van Eaaren Harshagen V.A. van Ham K. Venselaer I.H.A. Harshagen J.K.H. Verbonk Dr. E.G.H. Hertel Kevr. M. Yerdoiik-van Dort Mevr. E.M.Th. Hartel-Mulder M. Verhees J.K.J. Huffmeijer W.A. de Vos Kej. G.M.J. Joosen Dr. G. v.d. Westen Mevr. J.C. Jungbeker-de Vos Kevr. K. de Wild-Lacor Aug. Laane Kevr. E, Wittebols-Lacor Jfcvr. H. v.d. Meer de V/alcheren H.3. Ydo A.G.J.M. Meijlink Mevr. A. Ydo-van Laar B.3. de Moei 2

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 3