- op 22 maart - op 22 april - op 17 mei, 'n Klein succes vindt Uw Bestuur het programma, dat we U verleden jaar mochten bieden: - op 14 februari, een college, gegeven door onze bur gemeester, drs. Ij. v.d. Laar, over: Monumentenzorg, regeneratie of dege neratie? de Algemene Ledenvergadering; een mini-excursie naar en in 3 gere noveerde en gerestaureerde huizen; een lezing met dia-vertoning over restauraties uitgevoerd in Dordrecht door architect van den Bergh; - op 19 mei, een éen-dags-excursie naar Dordrecht - op 8 en 9 juni, een tweedaagse excursie naar Amster dam en Haarlem: - op 21 november, een lezing door Drs. Kappelhof over "Archieven" Cver bijna al deze evenementen hebt kunnen lezen in ons contactblad "De Waterschans". Het verscheen in het afgelopen verenigingsjaar eên keer (zij het met een dub belnummer) Enkele leden informeerden bij Uw secretaris, of se nog wat meer mochten verwachten. Het mocht niet, zei hij, want het ging hem niet naar den vleze. Het programma-overzicht kan ik besluiten met de decem bermaand. Daarin werd U op een waarlijk goede dag ver rast met "Studies uit Bergen op Zoom, III" een boek zo mooi, zo gaaf, zo keurig, en zo goed, dat we, toen we het net als de vroegere Studies opzonden naar ons lijf blad Brabants Heem, dachten nu wel een goede beurt te maken. Maar nee, tot op heden vernamen we niets. U denkt nu misschien: "Laat de Kring zich naar buiten wel genoeg horen en zien?", of "Misschien groet Uw be stuur de wijzen uit het oosten niet vriendelijk genoeg?" Nee, daar kan 't niet in zitten. We gingen voor U naar Sint-Oedenrodewant daar had de Heemkundekring "De Oude Vrijheid" een tentoonstelling georganiseerd in twee kasteeltjes, in Dommelrode en Henkeshage en over die tentoonstelling spraken we on ze bewondering uit. Wel, (maar dat zeiden we diir niet) konden we, (gezien onze nog niet geheel edele inborst), een klein gevoel van hebzucht niet onderdrukken, want de benedenverdieping van Henkeshage bevatte een aller aardigste collectie uit het familiebezit van de Coe- hooms, die eigenlijk in ons Bergse Coehoorn-monument "Het Ravelijn op de Zoom" pas tot z'n recht sou komen. Mede namens bezochten we ook Oirschot met zijn pas ingericht museumpje "De vier Kwartieren", een huis, waarin je je onmiddellijk thuisvoelde. We kunnen het U aanbevelen, niet in het minst om de aardige collectie devotionalia, die ons (oostbrabants) medelid, drs. W. Knippenberg eraan schonk. Dan nogmaals naar Sint-Oedenrode gaande, bezochten we daar het museum in de resterende huisjes van 'n oud gasthuis en dat was ook mooi. Ik zou het de dames uit ons gezelschap willen aanbe velen; de dames alleen. Het bevat n.l. een pracht col lectie Brabantse poffers en mutsen met de linten, de passementen, de plissementen en de frivolités er nog op en aan en dat alles voorzien van een uiterst des kundige informatie, waarvan ik niet veel snapte, ge zien mijn wil tot emanciperen zijn grenzen heeft. En dan zagen we het kasteel van Geldrop, (een ver waarloosd boeltje) waarin de heemkundekring daar ter plaatse een tentoonstelling had ingericht. U ziet, we negen wel degelijk naar het oosten, maar het bloed kruipt toch, vaar 't niet gaan en kan. In Etten bezochten we het pas gerestaureerde Paulus- ïïofje, waarin de Heemkundekring "Jan uten Hove" haar museum heropend had: een museum met dorpse zaken, maar die mochten worden gezien. Met recht schreven we dan ook het compliment van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom in het gastenboek. Gisterochtend, dames en heren, wist ik nog niet goed, wat U te melden. U weer verslag doen in de trant van verleden jaar en het jaar daarvoor, gaat U ook maar 10 11

Periodieken

De Waterschans | 1980 | | pagina 7