HET 11K.WAR.rieR." het meeRJ'vAN sreeNbeRóeN Mt 9 I a a 99 p^LSTEREH 5 Aö/er oe roovekb de diensten die hij de stad kon bewijzen,met een okshoofd wijn. (232 liter) (3). Eén van die diensten kan geweest zijn,dat hij ermee instemde.dat het bier voor de solda ten alléén via Bergen op Zoom het kamp bin nenmocht. Op dit bier zette het stadsbestuur een accijns van tien stuivers per ton; dit niet tot genoegen van eenieder, want in het kamp mochten de "tap pers" het niet duur der aan de man brengen dan in 's lands kampen gebruikelijk was.Wie vonden er iets op,tot groot ongenoegen van de Bergse bierhandel en de Bergse magistraat? Het waren de "zoetelaars" van TholenWant,zeiden ze,die tien stuivers accijns golden niet voor hende Zeeuwen immers genoten het voorrecht, dat ze hun bieren overal onbelast mochten invoeren.De Staten van Zeeland onderschreven dit (4). Pinsen's ondercommandant was; Johan Wolfert van Brederode gouverneur van Utrecht. Hij beweerde af te stammen van het Hollandse graven huis. Dat belette hem niet, om soms met zijn solda ten "mede te delven". Tijdens het beleg van Groenlo had hij,door het resultaat van zijn vakkundig graaf werk, naam gemaakt.(5). 17 WILLEM ONSSEN VAN DER AA, naar ten portret van Ji.'J. vavi Aiere.ve.CcL r iózo. FORT PIIMSEN HET ii K.WARTIER." FORT MOER AA ONT SCHELDE F BER.6EN OP ZOOM

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 10