De Waterschans" is het mededelingenblad voor de leden van de Geschied kundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom" (aangeslopen b i j~ B r a ban t s Heem) secretariaatWestersingel 65, 4611 HS Bergen op Zoom. bankrekening: (A.BNBergen op Zoom) t.n.v.Gesch. Kring, nr. 52.50.45.244. girorekening: 24.05.922 t.n.v. PenningmrGeschKring te Hoogerheide. Bestuur. Dr.E.G.H.Hartel Alb.P.v.Rijckevorsel H.B.Ydo Mej.C.M.J.Joosen E.C.W.van Bladel C.H.J.van Niftrik ,Guido Gezellelaan 401,4624 GL Bergen op Zoom, voorzi tter ,secretari s Dennenlaan 47, 4631 BG Hoogerhe i de penn i ngmeester ,Wouwsestraatw«§ 30a, 4611 PM Bergen op Zoom. .Bredasestraat 42, 4611 CH Bergen op Zoom. .Antwerpsestraatweg 314,4624 JL Bergen op Zoom. Redact iecommi ss i eStudies uit Bergen op Zoom. W.A.van Ham .Noordsingel 140, 4611 SJ Bergen op Zoom. Drs.W.CM.Stuart .Paracelsus 1 aan 164624 VS Bergen op Zoom. M.JVense1aar ABrouwerstraat 8, 4625 AP Bergen op Zoom. Bergen op Zoom. Gepubliceerde "Studies uit Bergen op Zoom1 1.Studies 1, 1975 1 04 pag.), uitverkocht. 2.De Sint-Jacobskapel 1976 (66 pag.). 3.De huizen"Draeck" en "Scherminkel1976(42 pag.). 4.Studies 2, 1977 (152 pag.). 5.Het Kleine Hof adGoudenb1oemstraat1978(40 pag.). 6.Studies 3. 1979 (128 pag.). L i dmaatschap - Aanmeldingen: secretariaat(schrifte 1ijk) - Verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. - Betalingen dienen vóór 1 april gedaan te zijn. - Lidmaatschap geeft recht op - deelname aan lezingen (inbegr.). - deelname aan mini-excursies (inbegr.) - mededelingen-blad (inbegr.) - "Studies uit Bergen op Zoom" (inbegr.) - excursies (kostenverg FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX T 32 C.van de Watering P.Trucqstraat 3, 4611 EA - Contributie 25,00 per jaar.

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 18