DE WATERSCHANS BedaotiecommissieStudies uit Bergen op Zoom. Boordsingel 140, 46H SJ Bergen op Zoom. Paracelsusiaan 16, 4624 V3 Bergen op Zoom. A. Brouwerstraat 8, 4625 AP Bergen op Zoom. P. Purcqatraat 3» 4611 EA Bergen op Zoom. W.A. van Ham Drs. W.C.K. Stuart K.J. Yenselaar G. van ae Watering Gfi-oubliceerde "Studies uit Bergen on Zoom". 1. Studies 1, 1975 (104 Pag.)» uitverkocht, 2. Be Sint-JacoDskapel, 1976 (66 pag.), 3. De huizen "Draeck" en "Scherminkel", 1976 (42 paff*/* 4] Studies 2, 1977 (152 pag.), 5. Het Kleine Hof a.d. Gcfudenhloemstraat, 1978 (4° Pag*/» 6. Studies 3, 1979 (128 pag.). Lidmaatschap. - Aanmeldingen: secretariaat. schriftelyk) - Contributie 25,00 per jaar. Yerenigings jaar loopt van 1 januari tot 31 december. - Betalingen dienen vóór 1 april gedaan te zyn. - Lidmaatschap geeft recht op - deelname aan lezingen (inbegr.) - deelname aan mini-excursies (inbegr.) - mededelingenblad (inbegr.) - "Studies uit Bergen op Zoom" (inbegr.; - excursies (kostenverg. |1 Vl MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 1