ck fïadmetde vc(c namevi Gedurende twee dagen zoeken in Londense archieven kwam Bergen op Zoom op me af onder gedaanten van: Bergh op den Some, Burges gpton Zoem, Berghsome Burges super Zomam, Bargan Wan Seham, Burges sur te Zoem, Bergh in Sand, Bergh, Berwen uppon Some, Bargen Berwe uppon Some, Barges Barwen uppon the Sonde, Ba rghen Bargys upon Some, Barghen op Zoame, Ba rowe Barg i nes Borough Barguen upt Zoom, Berough Bergen Bergen on le Soem, eapcheid vm eUschipptr-koopman naar een detail van n qUtyanee-l in de kathedraal van Ijorh. Lucy de Bruyn, M.A. Ri chmondEnge 1 and B ronnen - Calendar of Close Rolls, 1461. - Calendar of Patent Rolls, 1436, 1574. - Customs AccountsPROE 122 - Historical M SS commission Foedera Litterae S Acta Pub 1ica1346 - Shakespeare, Romeo en Juliet, III, II, 43 Berges 140$-1408. Burg, Be rgham Baroga Bergynsom, Barroughe, Bergh "m Some, Barrowe Barquen Eappsom, Barro, Berck, Ba rrughe Be rch Berghes Berg Bergues Berg-up-Zon Byrqes Berghen super le Soem, Ja hoor,'t was 't krabbegat! En evenals Shakespeare's Juliet vraagt men zich dan af "What's in a name

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 6