m c(c bcrqsi kmb war in ctiscmsie vaj> De benaming "Bergse Krab" is voor de bewoners van onze stad van een scheldwoord een eretitel geworden.Een titel die gestalte kreeg in siera den, enige soorten gebak en snoep en in de eretekens van de Stichting Vastenavond Maar wat nou "Krab" betekent daarover tasten we in het duister. Een leuke vraag om er de archivaris mee lastig te vallen De toenmalige archi vari s,H.Levelt.verklaar de in 192A in de Sinte Geertruydtsbronnedat het mogelijk was, dat de naam herinnert aan het verbouwen en het verwerken van meekrap tot een rode verfstof.Waren we nu maar zo zeker van die ui tl eg! In Bergen op Zoom heeft men gekozen voor het schaaldier, dat aan het Sche1destrand (nog steeds) voorkomt en voor sommigen een geliefde lekkernij is. n "Volksverhalen uit Noord-Brabant" samengesteld door Willem de Blécourt(onder redactie van Dr. de Haan), komt een nieuwe stellige uitleg voor. "Krap heeft niets met verfstoffen of schaaldieren uitstaande, maar is een voor zijn leeftijd klein kind, respectievelijk persoon, klein van gestal te." blz.296) Verwezen wordt naar het werk van J.Berns e.a. over Brabantse Spot- en schertswoorden(Nijmegen 197^). Het werk van De Blécourt is zojuist bij Het Spectrum (Utrecht Antwerpen) verschenen. De Bergenaars zullen het wel uitzoeken. Er sijn zowel grote als kleine Krabbekes. W.A. van Ham. Drie Westbrabantse Limmeriks van een Bergse dominee. Een beeldschoon jong meisje uit Bavel had een zwempak met een blote navel haar oudere zuster zei: Hier heb je mijn duster zo kom je bij mij niet aan tafel. Hebt U al gedinteld in Dinteloord? Vrienden van het gedintel:wij dintlen voort kom gerust eens kijken dan zal U wel blijken dat bij Dinteloord dat gedintel hóórt. Er was eens een juffrouw uit Breda die keek altijd zo ontevreda zij had pas plezier bij haar vijfde glas bier maar dan twijfelde ik aan haar zeda. Uit "Houd U vroom", DsPSimoons1971 11

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 7