Cjoedc raad van dc -prior Inzake Uw bier; gegeven in 1775. Het zou Uw Karnavals- en andere vreugden lelijk ver troebelen, als U tot Uw schrik zou bemerken, dat Uw biertje niet langer koninklijk in het glas"stond" met dat sprankelende wit van zijn hermelijnen kroon, maar er integendeel in "lag", volledig uitgezakt,en U alleen maar boosaardig, triest en troebel aankeek. Gelukkig dan voor U, dat de Huybergse pater-overste, Prior Willem de Quanter, hetzelfde meemaakte, er de remedie tegen vond, die niet voor zichzelf hield, maar ze via zijn "Memorieboektien" graag aan U doorgaf» Mocht dus, geachte lezer of lezeres, een ongelukje met het bier Uw deel worden, zit dat niet langer bij Uw tonnetje neer, kieper het niet dadelijk in de gootsteenstort het niet uit over de plant of struik, die U toch al geen lang leven meer beschoren had, maar luister naar wat de prior U zegt: "Om bier claer te maken, dat troebel is: neemt v i ron ia ,sai>t en houtasschen ;menget dat met het 12 selve bier tot een seker dicte gelijk potaerde; licht die op de bom van de ton. Het bier sal claer worden en sijn natuur- relijck bruijn couleur verkrijgen." v.R. Wijnberg met terrassenbouw te Bergen op Zoom, In Brabants Heem schri j ft Fons Gieles over een glas- vondst te Bergen op Zoom,waarbij ook de wijnbouw ter sprake komt. Een van de HerenHendrik II van Bouters- hem,overleden in 1^19,had te Bergen op Zoom op de hoge rug ten Noorden van de Vismarkt een wijngaard. Deze liep,aldus Fons Gieles,vanaf de Sint Antonius- straat tot aan de oude Stadsvest. De stadsmuur be schermde de wijnbouw tegen de koude noord-en noord oostelijke wind. Als we nu kijken naar de hoogtekaart, voorkomend in het werk van K.Slootmans ,dan wordt het duide 1ijkdat de wijnbouw zich heeft uitgestrekt over dat gedeelte van de noordelijke heuvel waartegen Bergen op Zoom is gebouwd, die uitkijkt naar het zuidoosten. Het microreliëf vertoont immers een terrasvormige opbouw tussen de 6 en de 10 meter. Immers, de hoogtelijn van 6 en 7 meter ligt dich ter bij elkaar dan de hoogtelijn van 7 en 8 meter. De hoogtelijn van 8 en 9 meter ligt weer dicht bij el kaar(stei1 randje van terras). Tussen 9 en 10 is v/eer meer ruimte. Hogerop vinden we deze alternering niet meer. Dit komt waarschijn1ijkomdat men beschut wilde blijven tegen de koude noordenwind. Fons Gieles:Een glasvondst te Bergen op Zoom.In: Brabants Heem,1980 nr.2 p.66 K.SlootmansBergen op Zoom,een stad als een huis. Europese-bibliotheek Zaltbommel MCMLXXVII p18 Drs.H.J.M. Thiadens. 13

Periodieken

De Waterschans | 1981 | | pagina 8