Geschiedkundige Kring BESTUUR Voorzitter: Sekretar i s Penn i ngmees ter Leden DrEGHHa rte 1 Alb.van Rijckevorsel Westersingel 65 46)1 HS Bergen op Zoom J.W.A.van Gastel E.van Blade] Mw.CM,JJoosen C H o Jvan N iftrIk Reken i ngenPostrekening 24.05.922 Bankrekening 52.50.45.244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 46l] DB Bergen op Zoom Op de kaft van deze uitgave staat afgebeeld het wapen van Jan II! van Glymes, Markies van Bergen op Zoom, naar miniatuur uit het Statuten en Wapenboek van het Gul den V]ies Pentekening Alb.van Rijckevorsel. STAD EN LAND VA N BERGEN OP ZOOM 13e jaargang, nr. 1, maart 1983 FAUSTO NUMINE B E RG A VIC T R I X

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 3