de Waterschans Gemeente sroOet BÊPGEN Op Z OM MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 13e jaargang, nr. 2, oktober 1983 BESTUUR Voorzitter: A G- van der stoel Secretaris Th- W C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Penningmeester J.W.A. van Gastel l_eden Mw. C.M.J. Joosen Dr. E.G.H. Hartel Drs. G.W.M. van Aubel C.A. van Bekkum Redactie secr. Studies Redactie secr. De Waterschans W.A. van Ham Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 2