E j 10c. alb. 5 Bergen op Zooms aardewerk, o.a. een komfoor (b) en een merk dat voorkomt op fragmen ten van een vergelijkbaar exemplaar (c) 22 afb. 6 Van elders aangevoerde ceramiek: rood aarden kamerpot, melktest en pan (a, b en c), steengoed bitter, of mineraalwaterkruik (clen merken op een tweetal vergelijkbare kruiken (e en f) aangevoerde ceramiek: rood aarden 23

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 13