de Waterschans MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter A G. van der Stoel Secretaris' Th. W C Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester Leden J.W.A. van Gastel Mw. C.M.J. Joosen Dr E.G.H. Hartel Drs G.W.M van Aubel C.A. van Bekkum Redactie secr Studies: W.A van Ham Redactie secr. De Waterschans. Th. W.C. Th. Jansen Rekeningen Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 13e jaargang, nr. 3. december 1983

Periodieken

De Waterschans | 1983 | | pagina 2