de Waterschans MEDEDELINGENBLAD VAN DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM BESTUUR Voorzitter A. G van der Stoel Secretaris Th W.C. Th. Jansen Kortemeestraat 29 4611 TL Bergen op Zoom Tel. 01640-34930 Penningmeester Leden Drs J W A. van Gastel Mw C M.J Joosen Dr. E.G H Hartel G.W.M. van Aubel C A. van Bekkum Redactie secr Studies: Redactie secr De Waterschans Rekeningen WA van Ham Th. W.C Th Jansen Postrekening 24 05 922 Bankrekening 52 50 45 244 ten name van Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Zuidzijde Zoom 38 461 1 DB Bergen op Zoom Op de omslag. ★voorzijde: De Grote Markt door Hans Bol, 1587 gouache op perkament, miniatuur 85 x 1 28 mm Gemeentemuseum het Markiezenhof achterzijde: De Grote Markt door Hans Bol tekening ca 1580, doorsnee 142 mm partikuliere verzameling. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 14e jaargang, nr. 1 maart 1984

Periodieken

De Waterschans | 1984 | | pagina 2